nguyen van samNguyễn Văn Sâm sinh năm 1940 tại Sài gòn.
Nguyên giáo sư triết tại trung học Petrus-Ký Sàigòn(1966-1968). Giáo sư văn chương và văn minh Việt Nam tại các đại học Văn Khoa Sàgòn, Văn Khoa Hòa Hảo,Văn khoa Cao Ðài và đại học Vạn Hạnh.
Hiện sống tại Hoa Kỳ.

Tác phẩm đã xuất bản:
Văn Chương Nam Bộ và cuộc kháng Pháp 1945-1954 (Lửa Thiêng, 1972)
Văn Chương Ðấu Tranh miền Nam (Kỷ Nguyên 1969)
Văn Học Nam Hà (Lửa Thiêng 1973)
Miền Thượng Uyển Xưa (truyện, chung với Ðặng Phùng Quân, Bách Việt 1981)
Câu Hò Vân Tiên (truyện Gío Việt 1985)
Ngày Tháng Bồng Bềnh (truyện,Gío Việt 1987).