Trường Đại học Sư Phạm Saigon được thành lập vào năm 1958.
Trong 17 năm, từ 1958 đến 1975, dưới sự dạy dỗ và dìu dắt của các bậc Thầy đáng kính, trường Đại học Sư Phạm Saigon đã đào tạo hàng ngàn giáo sư trung học đệ nhất và đệ nhị cấp cho toàn cõi Cao nguyên Trung phần và các tỉnh miền Nam Việt Nam.

Trường Đại học Sư Phạm Saigon với các ban Việt Hán, Sử Địa, Pháp văn, Anh văn, Toán, Lý Hóa, Vạn Vật... mỗi năm đã có hàng trăm sinh viên tốt nghiệp sau khi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng suốt mấy năm dài về kiến thức chuyên môn cũng như về tư cách, đạo đức và luân lý chức nghiệp. Họ tản mác ra đi khắp các miền đất nước, từ thành lớn đến tỉnh nhỏ, từ phố thị đến thôn quê, đem khả năng đã được hướng dẫn để truyền đạt lại cho thế hệ đi sau...

Năm 1975 miền Nam Việt nam sụp đổ. Với thể chế mới, hầu như mọi thứ đều bị thay đổi từ tên gọi cho đến các cơ cấu tổ chức.
Tháng 10 năm 1976, trường Đại học Sư Phạm Saigon bị đổi tên là Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Sinh viên tốt nghiệp được gọi là "giáo viên phổ thông cấp hai hoặc cấp ba".
Không chỉ đơn giản việc đổi tên, mà cả một quá khứ tốt đẹp cũng bị xóa bỏ. Ngày nay, các tài liệu chính thức của Việt Nam chỉ nói đến trường Đại Học Sư Phạm Thành phố Hồ chí Minh với những hoạt động và thành tựu kể từ tháng 10 năm 1976. Phải chăng, một cách cố tình, người ta đã phủ nhận tiền thân của Đại học Sư phạm Thành phố Hồ chí Minh là Đại học Sư phạm Saigon? Phải chăng, người ta đã cố tình quên cả một công trình xây dựng và tu bổ của bao nhiêu người đi trước để ngày nay có sẵn một cơ sở bề thế, với một cơ cấu ổn định vững vàng?

Website nầy được lập ra để tất cả các Giáo sư đã từng giảng dạy cũng như tất cả các sinh viên đã từng theo học tại Đại học Sư phạm Saigon cùng nhau nhìn lại cái quá khứ hãnh diện của mình, để cùng chia xẻ với nhau những điều đã thu thập được hoặc những kinh nghiệm đã trải qua dưới mái trường Đại học Sư phạm Saigon. Từ đó cùng nhau góp tiếng nói, vẽ lại chân dung đích thực của trường Đại học Sư Phạm Saigon, trả lại công bằng cho các bậc tiền nhân đã từ
ng đóng góp bao tâm huyết trong việc xây dựng ngôi trường, và để cho những thế hệ sau biết tường tận và đúng đắn hơn về trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ chí Minh ngày nay.

Chúng tôi cũng hân hoan mời gọi tất cả các giáo chức tốt nghiệp sau năm 1975 và các thân hữu, có cùng chí hướng, tích cực tham gia góp tiếng để Website này được phong phú hơn.
Ước mong đây sẽ là nơi chốn của tiếng nói xây dựng, đoàn kết và yêu thương...

Thân ái.