Hồi ký

Những người tù cuối cùng

 

Tác giả: Phạm Gia Đại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vietmessenger.com/books/?cat=hoi%20ky https://www.youtube.com/@daipham2775/videos

 Đăng ngày 7 tháng 02.2023