Vì đâu nên nỗi

Viết cho tháng cuối cùng

một đất nước còn gọi là Việt Nam

Phan Văn Song

Bài 1


Thưa quý bà con, Thưa quý thân hữu,
Tháng 12, dương lịch, Décembre, Décember – tháng thứ 10 (déca = 10), phải, vi cái thuở xa xưa ấy, năm dương lịch bắt đầu vào mùa Xuân, tháng đầu tiên là tháng 3 ngày nay - Mars - March - tháng của thần Hỏa, tháng của lửa, của sức nóng của Mặt Trời trở lại sưởi ấm quả đất. Do đó tháng 2 - Février, Febuary là tháng cuối cùng của năm, nên nhận tất cả những số ngày còn lại, của 365,25 ngày của chu kỳ quả đất quanh mặt trời, tháng hai bình thường hằng năm nhận 28 ngày cho năm thường cho đủ 365 ngày;  còn dư lại 1/4 ngày để 4 năm cộng lại làm ngày thứ 29 cho năm nhuận - (bốn năm một lần những năm chia chẳn cho 4; năm 2020 tới nầy sẽ là năm nhuận với tháng 2 tây 29 ngày).
Do Thiên chúa Giáo đặt lễ Noël, ngày Chúa Giáng Sanh, vào ngày 25, nên cả tháng 12 được gọi là Mùa Vọng – l’Avent - với bốn cây nến được thắp sáng từng cây mỗi Chúa Nhựt để  Chúa Nhựt cuối cùng, Chúa Nhựt của Hy Vọng Ánh Sáng toả đầy đón Chúa ra đời (mỗi cây nến đại diện mỗi ước mong:  Hòa Bình, Niềm Tin, Tình Yêu và Hy Vọng).
Với người Việt Nam chúng ta:  tháng 12, của năm dương lịch 2019 nầy, cũng là tháng cuối cùng của những người Việt tỵ nạn Cộng Sản chúng ta, và cũng của một số người Việt Nam thầm lặng trong nước là tháng cuối cùng để vĩnh biệt một đất nước còn tên gọi là Việt Nam.

-  Phải, năm tới năm 2020 nầy, đất nước Việt Nam thật sự – bị - được - Đảng Cộng Sản Trung Hoa kiểm soát! Việt Nam sẽ hoàn toàn là một chư hầu đúng nghĩa, một quốc gia hoàn toàn trong quỷ đạo hành chánh của Trung Cộng.
-  Các bạn hữu, các bà con có thể, sẽ không đồng ý, kẻ thì cho rằng "Tàu đã điều khiển Ta từ bao năm nay rồi đâu có chờ hiệu lực của mật ước Thành Đô đâu?" lại có bạn khác cho rằng tôi nói quá lời:  "Đúng Việt Nam ngày nay có lắm người Tàu đó, nhưng người Việt ta vẫn còn đầy cả, vẫn độc lập, vẫn tự do buôn bán, vẫn tự do đi lại… Nhà Nước Việt Nam, Công An, Quân Đội… toàn người Việt Nam, có thằng Tàu, thằng Chệt nào đâu? Người Tàu cũng như bao người ngoại quốc khác, cũng có mặt đầy rẫy ở Việt Nam, cùng làm ăn, sanh hoạt cùng người Việt ta, người Việt ta vẫn còn có đấy, có chết thằng Tây nào đâu?".
-  Tôi xin trả lời các bạn, «Đúng, không chết thằng Tây nào hết! Nhưng «chỉ chết cha» thằng Việt Nam TA đấy thôi!».
Do đâu, mà chúng ta lo lắng từ bao nhiêu năm nay về cái nạn Hán Hóa? Về cái nạn Bắc Thuộc muôn thuở, truyền thống? Lịch sử Việt Nam đâu có lạ lùng gì với xâm lăng Bắc thuộc, với Hán hoá! Dân tộc Việt Nam ta đã rất quen thuộc với Bắc Thuộc rồi, tại sao chúng ta sợ?
-  Lịch sử ta là lịch sử chống xâm lăng dài dài… Lịch sử dựng nước của cha ông chúng ta đầy những chuyện chống Tàu…! 1000 năm Bắc Thuộc ít ỏi gì? Cả với 1000 năm độc lập, cũng  đã với bao lần chống xâm lăng. Mỗi triều đại Tàu đều có ý định xâm lăng đất Việt, mỗi sắc dân của đại gia đình Tàu, đến cầm quyền đất Tàu, đều có tham vọng xâm lăng đất Việt – dân Hán đã đành, vì là láng giềng thèm xâm chiếm đất cạnh nhà, đến dân Mông Cổ nhà Nguyên hay dân Mãn nhà Thanh là những sắc dân ở tuốt tận miền Bắc Tàu cũng thèm xuôi Nam, "xực" Việt Nam! Mảnh đất Việt Nam hầu như miếng mồi ngon! Do đó, khi triều đại Đảng Cộng Sản Tàu cầm quyền? Đảng Cộng Sản Tàu muốn đất nước Việt Nam ta PHẢI trở về với ảnh hưởng Tàu chỉ là một chuyện tự nhiên!
-  Tuần qua, có một lô tiến sĩ thứ dữ - thứ top class, number one - của Nhà Nước Cộng Sản Bắc Việt ra một bài nghiên cứu bảo rằng chữ quốc ngữ viết bằng chữ la tinh là một dụng cụ để thực dân Pháp xâm chiếm Việt Nam. Các vị tiến sĩ thứ dữ nầy CÒN DÁM chứng minh, nói có sách mách có chứng (luận án Tiến Sĩ mà!) rằng hai vị linh mục Giòng Tên Alexandre de Rhodes và Francisco de Pina là hai tên tội đồ lớn nhứt của dân tộc Việt Nam vì đã đem chữ la tinh vào thay thế chữ tượng hình vuông của Tàu 4 ngàn năm văn hiến Việt Nam.
No comment, miễn bàn, ngao ngán!
-  Với bài viết tháng nầy, đăng làm 3 kỳ, chúng tôi người viết, xin đẩy những cánh cửa đã mở sẳn, nói những chuyện đã được viết đi viết lại, những chuyện mà quý bà con, quý thân hữu ai ai cũng biết rồi. Nhưng cũng phải viết để làm một bản cáo trạng, nói rõ cái âm mưu, cái bẫy sập rõ ràng khổng lồ Tàu Cộng và đồng lỏa Việt Cộng đang đưa dân tộc chúng ta vào rọ.

Lỗi tại ai?
lỗi tại thằng Cộng Sản Việt Nam? Rõ ràng rồi! Không chối cãi.
-  Nhưng thử hỏi có phần nào của chúng ta không? Của phe các người Việt cựu công dân Việt Nam Quốc Gia, Việt Nam Cộng Hòa, người Miền Nam Việt Nam ta không?
Bỏ thì thương, vương thì tội… Sự lựa chọn của chúng ta không rõ ràng… Ngày xưa sống ở một Miền Nam Tự Do, Dân Chủ, trong một chế độ đầy Nhân Bản, tôn trọng quyền con người nhưng không biết… không hưởng… Khi mất vào tay Cộng Sản, tiếc thì quá trễ! Ngày nay, lý lịch người Việt tỵ nạn Cộng Sản cũng không rõ ràng, mồm nói chống cộng, nhưng vẫn thích về Việt Nam le lói… lưỡng lự giữa ngã hai đường...  
To be or not to be:  gởi tiền về / không gởi tiền về… Về /không về...
-  Thời Quốc Cộng đánh nhau trước ngày mất nước:  Bao nhiêu tên nằm vùng? ai nuôi họ? Bao nhiêu người phe ta "nuôi địch"? Bao nhiêu phe ta trốn lính? bao nhiêu lính kiểng? bao nhiêu xuống đường? Nào bàn thờ Phật xuống đường? Nào bao nhiêu biểu tình chống tham nhũng?… Bao nhiêu người chống ông Diệm? Bao nhiêu chống ông Thiệu?…
Ai giúp Trịnh Công Sơn trốn lính? Những Dân Biểu Thành phần Thứ Ba thân Cộng nhởn nhơ ngoài Sài Gòn: Nguyễn Văn Ba, Lý Chánh Trung, Lý Quý Chung, Hồ Ngọc Nhuận... ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản, cả chánh quyền Việt Nam Cộng Hòa làm ngơ, không ai dám ra tay bắn bỏ tụi hắn cả...
Cuối cùng kẻ Chống Diệm, người chống Thiệu, kẻ Phật Giáo xuống đường, người Công Giáo chống tham nhũng… tất cả đều cùng nhau sắp hàng vào T20, Chí Hòa, Long Thành, Long Giao, Suối Máu… Cổng Trời, Lý bá Sơ, Hàm Tân…
Và  tất cả cùng nhau một hai ba... vượt biên,  Poulo Bidong… và Little Saigon… kể cả những lãnh đạo của  Việt Cộng… đánh Mỹ cứu Nước cũng có mặt ở Little Saigon!
Và ngày nay, ra Hải ngoại,...
Tưởng rằng "Một cánh tay đưa lên, Hàng vạn cánh tay đưa lên..."
Thế nhưng, Không! Vì mồm, miệng, tuy, hô hào "đoàn kết", nhưng lúc làm thì "từng nhóm, từng phe, từng đảng", nhóm phe đảng nầy chống nhóm phe đảng khác… Tao đúng mầy sai… Tao nói tao đúng, mầy phải theo tao nói tao đúng… Ông X, ông Y ơi!  Tại sao ông không theo tôi…?
Trong khi ấy… Tàu ăn thịt Việt Nam, dần dần… với đồng lỏa với bọn mặt Việt lòng Tàu…
Lạy Mẹ Việt Nam, cho con nói một lần để khỏi nói nữa!
Vì năm tới Tàu vào nhà Con sẽ im miệng Mẹ Việt Nam ơi!
Lạy Mẹ Việt Nam, ngày mai, mẹ nô lệ Tàu, con đành chịu… Tha tội cho Con!

Vì mai nầy, Mồng 1 tháng Giêng 2020
Một Nước Việt từ nay bị Tàu đô hộ, một thời kỳ Bắc thuộc mới bắt đầu: Hán Hóa - Sáng Thế ký:  Génèse – Genesis:
- Tháng giêng 1979, một cuộc chiến xâm lược mới (lần thứ bao nhiêu?) bắt đầu, dân quân Tàu Cộng vượt biên giới Hoa-Việt tấn công miền giới tuyến Bắc Việt Nam. Và cuộc chiến xâm lăng- thực sự kéo dài 10 năm nầy – chứ không phải chỉ vài tháng như Ban tuyên truyền trung ương Đảng Cộng Sản Hà nội đã rao giảng– cũng lắm gay go, cũng lắm tàn bạo như những bao lần trước, do một triều đại mới, triều đại Đảng Cộng Sản Tàu, tuy miệng thì thề thốt nào là "Tình hữu nghị 16 chữ vàng", nào là "môi hở răng lạnh", nào "đồng chí đồng rận, anh em" với Đảng Cộng Sản Việt Nam, thế nhưng, với trên 5 vạn quân – trên nửa triệu quân dân Tàu Cộng – đã không ngần ngại, cày nát, san bằng, tàn sát, giết hại, hãm hiếp dân quân quần chúng vùng biên giới Hoa-Việt, bất kể đàn bà già trẻ, toàn bộ 4 thành phố lớn và làng mạc… và bắt buộc Ban Lãnh đạo Nhà Nước đương quyền Việt Nam, Đảng Cộng Sản Hà nội – cùng lúc ấy, đang bị người đàn anh, người đồng minh che chở buổi ban đầu, Liên Bang Sô Viết với Khối quân sự khổng lổ Warsava bỏ rơi, bởi lịch sử Đông Âu, lúc bấy giờ, đã sang trang, với hiện tượng "dân Đông Đức đập bỏ giựt sập bức tường Bá Linh" kéo theo cả khối Cộng Sản Đông Âu, và tất cả các công dân các quốc gia chư hầu Liên Sô và cả Liên Bang Sô Viết bỗng chốc đồng loạt vứt bỏ áo Cộng sản để chuyển mình thành những xứ Dân Chủ Tự Do Tư Bản… phải...
Vì bơ vơ cô độc, các lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam đáng lý tỉnh ngộ, đi chung đường cùng các đồng chí phương Tây, trái lại, họ u mê, ngu xuẩn, lựa cái ghế ngồi, lựa cái chức vụ, quyền lợi riêng tư… hơn là Tổ quốc, hơn là dân tộc, nhơn dân,… họ dắt nhau, kể cả Ban Lãnh đạo Đảng Cộng Sản Hà Nội, cùng nhau vượt tuyến triều cống Bắc phương, cùng nhau "khấu đầu dưới trướng... đầu hàng Bắc Kinh". Kết quả:
- Năm 1990, tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, một Mật Ước được ký kết, giữa hai phái đoàn cao cấp của hai Đảng Cộng Sản Hoa Việt. May quá, một phần của Mật Ước đã bị xì ra công luận, vào tháng 4 năm 2013, do tướng Việt Cộng Hà Thanh Châu, sau khi đào ngũ vượt biên, xin tỵ nạn tại Hoa kỳ, đã đánh cắp từ Sở Mật Vụ Bộ Quốc Phòng Việt Cộng, mang được theo và tung ra công luận…
- Nội dung:  Hà nội hứa với Bắc Kinh rằng sẽ đưa dần Việt Nam vào hệ thống cai trị Tàu để tiến dần thành một tỉnh của Đế quốc Tàu, giống như Tây Tạng vậy! Và, sau đây là lịch trình:  3 giai đoạn từng 20 năm một:
2000-2020:  Việt Nam sẽ đặt dưới sự kiểm soát của Tàu.
2020-2040:  Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc Trung Cộng, và sẽ trở thành một tỉnh của Tàu.
2040-2060:  Việt Nam sẽ thay tên, sẽ lấy tên Âu Lạc? (tên xưa của giải đất đã bị Tàu thuộc lần đầu, gồm tên của hai bộ lạc Việt xưa, Âu Việt và Lạc Việt góp lại). Và sẽ hoàn toàn nhập vào đất nước Tàu dưới quyền quản trị hành chánh của Tổng Trấn Tỉnh Quảng Tây.
- Sự thật mà nói, bọn Cộng Sản Việt Nam bán nước nầy, bọn phản bội tổ tiên nầy, bọn quên rằng mình là con Rồng cháu Tiên là giòng giống Đại Việt nầy, bọn những tên đã ký cái văn tự bán nước nầy, bọn những tên đầu hàng Tàu Cộng năm 1990 nầy, đã chọn Đảng Cộng Sản quốc tế quên Tổ Quốc quốc gia mình, đang ở cái thế chẳng đặng đừng, chỉ PHẢI bắt buộc Bán Nước mình cho kẻ thù truyền kiếp chẳng qua, chỉ vì PHẢI tiếp tục GIỮ lời HỨA của Hồ Chí Minh với Mao Trạch Đông, để chỉ trả món nợ viện trợ vũ khí và người cho cuộc chiến Đông Dương Kháng Pháp đó thôi! Thật vậy, chiếu "Hiệp Ước Hợp Tác Việt Hoa" ký ngày 12/6/1953 tại Quảng Tây, Hồ Chí Minh, Chủ tịch Đảng Cộng Sản Việt Nam lúc bấy giờ, đã hứa rằng "từ đấy sẽ hợp nhứt Đảng Lao động Việt Nam với Đảng Cộng Sản Tàu" và sẽ biến "nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa thành một bộ phận của nước Cộng Hòa Nhơn Dân Trung Hoa" theo mô hình các quốc gia vệ tinh của Liên Bang Sô Viết mà thôi!
- Thế là, nhơn danh cái cớ "dỏm" là hợp tác với thằng Đại Ca miền Bắc, một tiến trình Tây Tạng Hóa đang hình thành.  Bằng:

1. Một sức ép chánh trị, xóa bỏ Tổ Quốc Việt
- Năm 1999, Hiệp Ước biên giới đường bộ, Việt Nam chuyển nhượng cho Trung Cộng 900 cây số vuông (tương đương 60% diện tích tỉnh Thái Bình), một nửa Thác Bản Giốc, và trạm biên giới Nam Quan bị dời sâu vào nội địa Việt Nam.
-  Năm 2000, Hiệp Ước biên giới trên Vịnh Hạ Long, Hà Nội chuyển nhượng 44% - tương đương 16000 cây số vuông - hải phận trên Vịnh Hạ Long và bãi Tục Lãm.
-  Năm 2013, 10 Nghị Quyết về Hợp Tác cho phép Beijing toàn quyền kiểm soát đường lối Chánh trị. Những người Tàu gốc Tàu, hay người Việt gốc Tàu được đào tạo bởi Đảng Cộng Sản Trung Cộng sẽ được bổ nhiệm vào những vị trí chủ chốt để lãnh đạo trên mọi giai tầng chỉ huy của tất cả các bộ phận của guồng máy quân đội hay hành chánh Việt Nam, đặc biệt hai ngành Quân Đội và Công An lên đến tận cùng chóp bu. Phó Thủ Tướng Chánh Phủ Việt Nam Hoàng Trung Hải, đắc lực phục vụ Bắc Kinh, Phó Chủ Tịch Quốc Hội Việt Nam Tô Huy Rứa và Bộ trưởng Bộ Công An Tô Lâm đều là người Tàu hay gốc Tàu… Đó chỉ là vài thí dụ…
- Trái lại, nếu có một nhóm tướng lãnh Việt Nam nào, được biết như những người không thích Tàu thì bị đì, ngồi chơi xơi nước, và nếu quá nguy hiểm có khi bị thủ tiêu. Thí dụ, hai vị tướng, Tướng Đào Trung Lịch, Tham Mưu Trưởng và Tướng Trần Tất Thành Tư lệnh Quân khu 2, vào một ngày của tháng 5 năm 1998, cả hai đều bị mất tích trong một "tai nạn phi cơ do thời tiết xấu". Vào tháng 7 năm 2016, đúng ba tháng sau khi nhận chức vụ Tư lệnh Quân khu, Tướng Lê Xuân Duy, cũng Tư lệnh, cũng của Quân khu 2, (một quân khu rất quan trọng vì cạnh biên giới Lào và Tàu Cộng), một vị anh hùng của cuộc chiến Hoa-Việt năm 1979, cũng bị tai nạn chết bất đắc kỳ tử. Cái chết bất ngờ nầy cũng đến với Tướng Phùng Quang Thanh, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Việt Nam vào tháng 12 năm 2016, Tướng Phùng Quang Thanh vốn rất "gần với Tàu" từ lâu, nhưng lúc ấy, bổng nhiên "trở cờ" có những tâm tư, trăn trở, tư tưởng yêu nước.
- Năm 2014, một Hiệp Ước "về một dự án hai hành lang chiến thuật" cho phép Trung Cộng toàn quyền khai thác kinh tế, 6 tỉnh giới tuyến Hoa-Việt và vùng Điện Biên Phủ, cùng với hai hành lang chiến thuật (Đường cao tốc đang xây dựng ngày nay) Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Móng Cái - Hà Nội!
- Tháng Giêng năm 2017, Nguyễn Phú Trọng, đương nhiệm Tổng Bí Thư đã "bị triệu" qua Beijing ký kết 15 Bản Nghị Quyết quyết định một sự Hợp Tác chặt chẽ gắn bó giữa hai nước Ta và Tàu, đặc biệt trong các ngành Quân Đội Công An và Văn Hóa. Hợp tác chặt chẽ nghĩa là phải nhập hẳn Quân Đội và Công An Việt Nam vào cơ chế và dưới sự điều khiển của Quân Đội và Công An Tàu… Chủ quyền Việt Nam?
- Từ những Nghị Quyết đó, một lô Quyết Định, Thỏa Thuận kinh tế được ra đời, cho phép Bắc Kinh gởi hàng loạt người Tàu đột nhập vào những khu vực chiến lược của Việt Nam dưới dạng (giả) chuyên viên hay công nhơn.   
- Thỏa thuận cho phép hai xí nghiệp quốc tế (thực sự là Tàu Cộng vì chiếm đa số cổ đông) khai thác bauxite – ở Vùng Cao Nguyên Nam Phần (trên nóc nhà Đông Dương).
- Thỏa thuận cho phép các công ty Tàu Cộng khai thác Rừng Nguyên thủy. Nghĩa là cho phép Trung Cộng kiểm soát Vùng đỉnh núi, nghĩa là những điểm cao, quan trọng, chiến lược của Việt Nam.
- Cho phép người Hoa, xây dựng một xí nghiệp, mở công ty trên suốt chiều dài dọc theo duyên hải Việt Nam.
- Cho phép người Tàu, công dân Tàu Cộng có thể xây dựng một thành phố hoàn toàn cho người Hán tộc trên toàn cõi đất nước Việt Nam. Điển hình là Bình Dương, gần Sài Gòn, nơi ấy ngôn ngữ sử dụng duy nhứt là tiếng Tàu, và thương mại trao đổi dùng nguyên tệ Tàu cộng.
Miễn chiếu khán cho người Tàu nhập cảng, đi lại và tự do cư ngụ tại Việt Nam. Họ có quyền cưới hỏi người Việt Nam và con của họ tự nhiên có quốc tịch Tàu.
Trái lại, đối với người Việt khi nhập vào Tàu, phải có chiếu khán. Hiện nay, có nhiều khu vực Tàu ở Việt Nam cấm người Việt Nam và cả chánh quyền Việt Nam lai vãng.
- Sự ươn hèn của nhà cầm quyền Việt Nam thể hiện rõ ràng ngày nay là những sự đàn áp dữ dội mỗi khi có một cuộc biểu tình chống Tàu (thực sự dân Việt Nam chỉ muốn phản đối những vùng đất đã bị Tàu cưỡng chiếm mà thôi, như những vùng đất miền Bắc, như quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa...).

2. Một sức ép văn hóa, xóa bỏ lý lịch Việt tộc
Bành trướng chánh trị bao giờ cũng đi đôi với ảnh hưởng văn hóa. Với Beijing, ảnh hưởng là truyền bá văn hóa Hán, ngôn ngữ Hán, chữ viết Hán, tóm lại, là PHẢI Hán Hóa dân tộc bị xâm chiếm. Người Việt Nam trước sau gì cũng phải hòa nhập vào dân tộc Hán. Như vậy, một, PHẢI xóa bỏ tất cả những sai biệt giữa hai dân tộc do tập tục hay truyền thống lịch sử để lại, hai PHẢI xóa bỏ mọi tự hào dân tộc, mọi di tích lịch sử tạo sự hãnh diện cho dân tộc Việt. Do đó Hà Nội phải:  
- Bằng mọi giá, xóa bỏ những di tích, những thành tích của cuộc chiến anh dũng của quân dân vùng giới tuyến Hoa-Việt, chống xâm lăng Tàu năm 1979-1989.
- Bằng mọi giá, xóa bỏ mọi tưởng lục, khen thưởng, ghi ơn những gì dính líu đến cuộc chiến ấy trên các mộ phần, các nghĩa trang các anh hùng liệt sĩ Việt Nam bỏ mình vì Tổ quốc Việt Nam. Trái lại, các nghĩa trang, các đài tưởng niệm  các chiến sĩ Tàu chết tại Việt Nam PHẢI được xây cất lại xôm tụ hơn. Tóm lại trang trọng hóa người chết Tàu, xóa bỏ vai trò liệt sĩ Việt Nam!
- Bằng mọi giá, PHẢI xóa bỏ trên ký ức chung của người Việt Nam, mọi di tích lịch sử của cuộc chiến nầy. Do đó, ngày nay, không còn một vết tích, không có một di tích lịch sử nào, không một bài báo, một cuốn sách – lịch sử hay thời sự nào - nói đến. Và dĩ nhiên, ngày nay giới trẻ Việt Nam hoàn toàn không biết gì về cuộc chiến Hoa-Việt ấy. Khốn nạn hơn nữa, những mất mát của Việt Nam, những hành động xâm chiếm của Tàu, về những quần đảo, những lãnh hải, lãnh địa cũng không được nói tới:  Hoàng Sa, Trường Sa … những ghe thuyền bị đâm thủng, bị đụng vỡ… do thuyền "lạ", người "lạ"! Aliens? Người của Hỏa Tinh?
- Bằng mọi giá, tránh ca tụng các đại anh hùng đã đánh đuổi giặc Bắc phương xâm lăng lãnh thổ Việt Nam.
- Khi nói đến hội nhập cần PHẢI hội nhập ngôn ngữ. Hai nghị quyết ra đời năm 2016, buộc dạy tiếng Hán như sinh ngữ 2 bắt buộc  ở bậc trung học, và sinh ngữ 1 ngay ở Tiểu học.

3. Một sức ép kinh tế, xóa bỏ phương thức sanh tồn Việt tộc
- Hà Nội và Bắc Kinh đều giữ kín toàn bộ nội dung Hiệp Ước Thành Đô 1990, rất lo ngại một cuộc nổi dậy phản đối của toàn thể dân Việt Nam. Để tránh phải đối mặt với 90 triệu đồng bào Việt Nam bất mãn lúc cần phải tuyên bố ra mắt Hiệp Ước nầy.
Thật sự, dưới lăng kính của Bắc Kinh, Việt Nam chỉ quan trọng do các mỏ dầu hỏa và bauxite cùng cái thế địa lý chiến lược ở Đông Nam Á thôi! Do đó Bắc Kinh đang sửa soạn một cuộc diệt chủng khổng lồ của dân tộc Việt cứng đầu, khó dạy để thay thế bằng đám Hán tộc dễ bảo ngay từ lúc Hiệp Ước vừa ráo mực. Cho nên bằng mọi giá, PHẢI phá hoại hệ thống kinh tế của Việt Nam bằng cách đầu độc dưới mọi hình thức những phương thức sanh sống – kết quả càng ngày ngày nhiều người Việt Nam, vượt biên tỵ nạn… di tản…
06 tháng 12.2019
Hồi Nhơn Sơn tuần 1 tháng 12 2019
Phan Văn Song
_________________

Bài 2

Mở:
Thưa quý bà con, thưa quý thân hữu
Hôm qua, vừa nhận được một lá thư của một em cựu sanh viên Trường Luật từ trong nước viết cho cho ông thầy cũ. Xin phép em, cho phép được đăng tải nôi dung để chia sẻ những nhận định quý hóa và trung thực của em cùng quý bà con ngoài hải ngoại nầy… Cám ơn em nhiều.
(Những chữ bôi đậm do người viết PVS chúng tôi).
"Thầy kính thương,
Đọc loạt bài của Thầy cuối năm 2019 để thấy trước rõ hơn những gì sẽ đến, em xin cảm ơn Thầy rất nhiều.
Phải nói rằng, ngót nửa thế kỷ qua, cơ chế cùng cơ cấu của chính thể nhà nước CS này đã phơi bày mọi mặt, nhưng sao nó vẫn "vững như bàn thạch"?
Có thể cốt lõi của xứ Việt Nam này - tính cách phần lớn, hơn 50% người Việt thiếu hiểu biết nhiều mặt - hai mặt quan trọng nhất là TÔN GIÁO và CHÍNH TRỊ là đáng kể nhất, kèm theo là DÂN TRÍ luôn song hành. Vì thế mới có cớ sự - đất nước Việt Nam cùng thảm trạng hiện hành. Nói một cách khác - THỜI THẾ .
Bao nhiêu giải pháp nâng đỡ, hỗ trợ, cứu giúp... đồng hành để phát triển một Việt Nam đều VỠ TRẬN khi hàng loạt sự kiện phơi bày - quyền thế vơ vét và thanh toán, thanh trừng lẫn nhau... chuyện xuất khẩu mở màn từ những năm 1976 để kiếm ngoại tệ - bánh dầu, mè, hạt dưa, chuối, hành tây, tỏi... rồi tôm, cá, các mặt hàng... tiến tới xuất khẩu lao động chân tay, rồi lao động trí óc - chất xám, nó tự xuất bằng nhiều ngõ...
Nói gì thì nói, hầu hết trong tâm tưởng của người Việt Nam qua các thời kỳ sau 1975 đều gói gọn trong hai chữ VƯỢT BIÊN.
Chính VƯỢT BIÊN này làm giàu cho nhiều thành phần và táng gia bại sản cùng mất mạng cho thành phần thấp thỏi nhất trên mọi nẻo đường từ trong nước đến trên biển và xuyên quốc gia.
Thời hội nhập này có nhiều kẻ hở, chính kẻ hở tạo nên mọi rắc rối và hằng hà sa số con thiêu thân đều bay vào vùng rối rắm đó, đời là tương đối nên vẫn được-mất song hành .
Sự thật phơi bày, thì cơ chế vẫn cơ cấu song hành với những lôi thôi đó mà tiếp tục cái bánh xe rệu rạo, nhưng sao nó vẫn bình chân?
Vì an ninh ở Việt Nam là tốt nhất thế giới, cộng với cái NGU DÂN hay chính xác hơn là dân NGU! Nhưng dân Việt Nam phải nói là nhiều kỹ xảo chẳng thua gì kỹ xảo điện ảnh của Hollywood.
Cực nhất, phương Tây vẫn quan hệ ngoại giao tầm cỡ với Việt Nam, nó cứ như sống chung với lũ vậy. Bỏ không được, chung lùng bùng.
Người ta đã tốn tiền cho quá nhiều thứ, cho tuyên truyền, cho hoạch định, cho chương trình ngắn đến dài hạn để giữ vững bộ mặt hình thức vô bổ củng cố cho thể chế, rao giảng luân lý Đạo thay thế cho tư tưởng Mác-Lê để định hình xương sống vận hành cơ chế, cơ cấu cũng tay chân dài, ngắn...!
Tại sao? Vì đáp số biết trước, nên cứ đong đưa qua ngày tháng chờ đến khi vỡ òa như nước lũ, mọi thức đều cuốn phăng về hạ lưu, người thì còn gi? chẳng ai chống lại được sức nước là vậy. Chính là thời thế.
Em viết gì cho Thầy đây? Cứ thế mà type, Cảm giác lừng lựng của mọi chuyện, cứ như tự sự bất lực trước giòng nước lũ vậy.
Em xin tạm dừng và sẽ viết tiếp ở email kế,
Em xin cầu chúc Thầy được nhiều sức khỏe .
Thương kính Thầy, Em D." ( Hết trích)
-  Sau đây, xin tiếp tục bài viết, xin được tiếp tục phân tích những phương thức, dụng cụ phá hoại có hệ thống của Trung Cộng để đưa dần Việt Nam vào quỷ đạo của Tàu… Hiệp Ước Thành Đô đã giao toàn bộ Việt Nam cho Tàu, là một hiển nhiên. Nhưng vì sợ dư luận thế giới, vì sợ phản kháng và tinh thần dân tộc Việt Nam. Trung Cộng với sự đồng lỏa của bọn bán nước Hán Ngụy Đảng Cộng Sản Hà Nội, có cả một kế hoạch đầy mưu mô, rất khoa học "ăn dần Việt Nam" như Tằm ăn Dâu…
Bằng những sức ép khác nhau, nào Chánh trị để đè bẹp tinh thần tự trị, xóa bỏ Tổ Quốc Việt Nam, nào Văn Hóa, đè bẹp tự hào dân tộc, xóa bỏ lý lịch Đại Việt, vào kinh tế, đè bẹp những phương thức sanh tồn… kỹ nông công thương doanh nghiệp… Bài trước đã nói về những sức ép nói trên để diệt Việt tộc và cướp mảnh đất hình chữ S thân yêu… bài nầy tiếp tục nói đến những khía cạnh khác… Nhưng cái chắc chắn rằng: Tương lai thương hiệu "made in Việt Nam" sẽ hoàn toàn phụ thuộc Tàu Cộng. Việt Nam sẽ là cửa ngõ thông thương của Tàu Cộng về phía Nam, ra Vịnh Thái Lan.

4. Xóa bỏ toàn bộ hệ thống nông nghiệp Việt Nam
Việt Nam là một nước nông nghiệp. Nền nông nghiệp phồn thịnh chiếm hơn phân nửa sức lao động của toàn dân Việt Nam, cộng với ngư nghiệp, với ngành du lịch, và dĩ nhiên với dầu hỏa (từ năm 2000). Sản xuất và xuất cảng lúa gạo mà Việt Nam đến những năm gần nhứt đây đã đưa Việt Nam đứng hàng thứ hai thế giới về vai trò sản xuất và hàng thứ ba thế giới về vai trò xuất cảng, là cái con mồi số một mà Bắc Kinh phải đoạt cho được!
- Đồng bằng Sông Cửu Long, vựa gạo Việt Nam, nhận được chất phù sa đầy dinh dưỡng do những cơn cơn lụt hằng năm của Sông Mékong – Cửu Long. Thế nhưng, thì khi Trung Cộng xây một loạt 10 đập thủy điện trên thượng nguồn sông Cửu Long, tên Tàu là Sông Lan Thương thuộc tỉnh Vân Nam, đặc biệt hai đập thủy điện khổng lồ Xiaowan (sức chứa 15 Tỷ mét khối nước) năm 2010 và Nuozadu (23 Tỷ mét khối) năm 2012, cả ba quốc gia Lào, Cam Bốt, Việt Nam sống ở hạ lưu sông Cửu Long đành trơ mắt lãnh đạn, nhận tất cả mọi thiệt hại cho tất cả tứ những sanh hoạt xã hội, đời sống hằng ngày đến các ngành kinh tế thuộc về giòng Sông nầy.
- Chẳng những bó tay, bất lực trước những hành động phi pháp của Trung Cộng, chẳng những bất chấp sự giám sát của Ủy ban vùng kiểm soát Sông Cửu Long – Commission régionale du Mékong, mà Trung Công không thèm gia nhập, mà còn toàn quyền sử dụng bừa bãi, tháo nước, cắt nước tùy tiện giòng chảy của Sông Cửu Long. Các quốc gia thượng nguồn nói trên - Lào, Cam Bốt Chia - cũng HÙA theo Tàu Cộng, cùng nhau "như một cuộc tự sát khổng lồ", tranh nhau "phá nhà phá cửa – tự hủy hoại gia tài cha ông mình", mạnh ai nấy cùng nhau, xây đập thủy điện. Và dĩ nhiên với sự hỗ trợ, viện trợ, cổ võ của… Trung Cộng! 11 dự án cho Lào Cộng với giấc mơ Lào Cộng sẽ là một quốc gia xuất cảng điện lớn nhứt vùng Đông Nam Á, với dự án đập thủy điện khổng lồ Xanbury đang kiến thiết trên giòng chánh – Sông Mékong. Cam Bốt Chia và Thái Lan trên giòng phụ, cũng bắt chước, mỗi quốc gia đều có dự án xây 2 đập…
Và Việt Nam? Hạ nguồn với đồng bằng Sông Cửu Long, nhận những gì còn lại do các quốc gia thượng nguồn chủ động, với hai nhánh của giòng Mékong - Sông Tiền và Sông Hậu, với 9 cửa như 9 con Rồng phun nước ra Biển cả, Việt Nam chỉ biết chịu đựng và nhận tất cả những hậu quả!
- Từ nay, tại Việt Nam, hoặc Mùa Khô hạn hán kéo dài hơn, hoặc những lũ lụt bất ngờ hơn, tàn phá mùa màng. Đồng bằng Sông Cửu Long nổi tiếng phì nhiêu ngày xưa, nay không còn nữa, do thiếu phù sa – các đập thủy điện thượng nguồn đã chận tất cả phù sa – Và cũng do các đập chận nước, lượng nước kém, sức nước cũng kém, không đủ lực tống ra biển, thủy triều lên ngược giòng. Do đó hai giòng Tiền Giang và Hậu Giang đều bị nhiểm mặn. Nước mặn thì đất cũng mặn. Miệt Vườn không còn sung mãn nữa.
- Do nước ngọt từ đây cũng kém, và kém đến hạn mang đến nạn thiếu cả nguồn cá.
- Hạn hán, lũ lụt, khí hậu thay đổi, thời tiết thay đổi, môi sinh thay đổi, muổi mòng, sâu rầy phát triển, nấm mốc, vi khuẩn... mới cũng theo đà ấy phát triển xuất hiện, mang theo bịnh tật, cho mọi sinh vật, cây cỏ, thú vật và cả người. Tóm lại, nông dân thêm bệnh, mùa màng thất thu!
- Đồng bằng Sông Cửu bị thiệt hại do các đập thủy điện thượng nguồn phá hoại, các vùng rừng ngập mặn (mangroves) cũng đang bị phá hoại bởi con người: những rừng ngập mặn bị khai thác bởi kỹ nghệ nuôi tôm để xuất cảng, do các đại công ty tôm cá đông lạnh của người Tàu làm chủ. Phá rừng ngập mặn, chặt cây để xây hồ nuôi cá, là không còn cây và rễ cây để giữ được đất phù sa, đất bồi nữa; nên do đó, thiếu phù sa do tác dụng ở thượng lưu đầu nguồn bị chận bởi loạt đập thủy điện của Tàu Lào và CambốtChia cộng với tác dụng phá rừng ngập mặn để nuôi tôm, không còn cây để giữ đất, kết quả hằng năm 500 mẫu đất đang trôi vào biển cả, mũi Cà Mau sẽ mất dần, không còn được gọi là Mũi nữa.
- Vừa nhiễm mặn, vừa thiếu phù sa, Vựa Lúa Miền Nam càng ngày càng mất hữu hiệu, mất năng suất – mất trên 15% từ 10 năm nay.
- Và cái đau đớn, cái khốn nạn của một đất nước, là cái quốc gia Việt Nam, nhứt nhì thế giới ngành xuất cảng lúa gạo mà ngày nay, dân chúng Việt Nam phải ĂN GẠO NHẬP CẢNG! Kết quả: Nông dân miền Nam Việt Nam, nông dân đồng bằng Sông Cửu Long chán nản bỏ nghề nông, bỏ nghề vườn! Bỏ xứ bỏ nhà di cư lên thành thị hay vượt biên tỵ nạn kinh tế lưu vong xứ người. Bán Ruộng, Bán Vườn, Bán Nhà Bán Cửa có tiền làm vốn xây dựng lại cuộc đời… Và AI sẽ mua? Câu trả lời rõ ràng, hiển nhiên: ...Tàu! …Chệt!
- Dưới đây xin kể vài mưu mẹo của người Hoa, để xâm chiếm đất người Việt. Đây là một chương trình có hệ thống để thôn tính, thuộc địa hóa Việt Nam bởi người Tàu… Làm sao buộc người nông dân, làm sao buộc người trồng trọt bỏ mãnh ruộng, mãnh vườn của cha ông tổ tiên để lại? Chỉ một cách là làm nghèo họ, buộc họ phải bán thôi!
Mua móng trâu:  
Một mưu kế lớn để nông dân phải bỏ ruộng. Thoạt đầu, những nhà buôn Tầu qua Việt Nam lùng mua MÓNG TRÂU! Giá rất mắc, đồng giá với  con trâu sống! Khốn nạn thay!! Nhà Nước Việt Nam đồng lỏa làm ngơ, đáng lý phải cảnh giác người dân – làm đúng vai trò người lãnh đạo "Tiên thiên hạ chi ưu, hậu thiên hạ chi lạc" chớ! Nhưng đây ngãnh mặt làm ngơ, để dân mình bị gạt – để cho người dân THAM LAM, không thấy cái bẩy. Giết con trâu của mình, bán 4 cái móng, lời được thịt, con trâu bán hai lần, trâu sống bán móng và trâu chết bán thịt… Con trâu bán hai lần, sướng quá! Thằng Tầu sao quá NGU? Tiếng đồn vang dần, lan rộng, Thiên hạ đồng loạt thi nhau giết trâu bán móng… Thị trường Móng trâu lên giá vùn vụt khi khan hiếm, nhưng thì cũng vùn vụt xuống giá khi dư thừa – Luật Cung /Cầu mà! … Giàn trâu Việt Nam chẳng chốc khan hiếm, giá lại tăng, trâu càng bị giết … Nhưng một sáng đẹp trời, bổng nhiên ngưng hẳn … Thị trường Móng chả còn, lái buôn Tầu chẳng thấy! Bà con gốc người Nam Việt Nam chắc còn nhớ thời trước 75 quê Nam Việt Nam mình …  phong trào Nuôi Trứng Cút không??! Lên ào ào, xẹp chỉ môt ngày!…
Thế giới nông nghiệp Việt Nam từ dạo phong trào Móng Trâu cũng vậy! Từ nay, lắm kẻ giàu, nhưng cũng lắm kẻ ôm đầu máu sập tiệm … Than rằng  đó là thương mại! Nhưng cũng do đó, một não trạng mới đang xảy ra, phá nát truyền thống văn hóa nông thôn miền Nam Việt Nam. Văn hóa nông nghiệp là văn hóa làm thiệt ăn thiệt, nhưng rất chậm, đầy nhẫn nại, theo thời gian ;  có một thời để gieo, có một thời để hái … Thời gian của nông nghiệp trôi rất chậm chạp, với thời tiết Xuân Hạ Thu Đông, người nông dân, người miệt vườn đấy nhẫn nại, ... trái với văn hóa kinh thương, dân làm ăn, áp phe, canh me, cơ hội … chụp giựt làm ăn nhanh chóng, buôn đi bán lại …Ngày nay cái gì cũng ăn liền, mì ăn liền, sandwich, mau, lẹ...Áp phe, tiền tình tin tức … tất cả đều nhanh….phải có liền...internet, điện thư, ...
Với nhà nông Việt Nam ta dụng cụ cày cấy là Con Trâu. Con Trâu là người bạn nhà Nông… Hình ảnh em bé cởi Trâu là một hình ảnh rất Việt Nam. Ở Việt Nam, ít ai ăn thịt Trâu… Trâu ăn thịt là trâu già lắm! Thế mà giết trâu đề bán móng là phản bội hình ảnh nhà nông!  Và cũng do đó, nhà nông cũng cần con trâu để đi cày đi cấy, và từ dạo ấy, tạo trâu cũng sẽ khó khăn hơn, vì trâu hiếm, giá sẽ cao. Nghề nông không có trâu thì chống cày, vợ cấy… Cực nhọc hơn nhiều! Và thiếu trâu… nghề nông cũng hết hấp dẫn. Bỏ nhà bán ruộng lên tỉnh làm thợ làm thuê… Người nông dân Việt Nam càng ngày càng bỏ ruộng lên tỉnh khuân vác làm công, cửu vạn, cu li càng đông…
Mua rễ cây, mua mèo…
Đó là một lô phong trào do Tàu tạo ra để chiếm ruộng chiếm đaât Việt Nam… Mua rễ thì chết cây công nghiệp … Có một thời có phong trào mua rễ cây cà phê ở Miền Cao Nguyên miền Trung Việt Nam. Mua rễ để mua đất… mua rễ để chiếm đồn điền.
Mua mèo. Hết mèo chuột sẽ tràn lan, mang bệnh hoạn, ăn thóc gạo. Nhưng Tàu có những chánh sách ngu xuẩn chống môi trường, như xưa kia có một dạo, Mao Trạch Đông đã tạo chiến dịch Giết Chim… đã làm Tàu một thời gian bị nạn đói vì không có chim, sâu bọ nẩy nở làm thất mùa.
Mua gỗ cây thốt nốt
Vài năm trước đây, ở miền Tây Nam Việt Nam, gần biên giới Miên Việt một phong trào do lái buôn Tàu tìm mua Gỗ Cây Thốt Nốt, nói rằng bên Tàu có thị trường cần tìm mua cây Thốt Nốt. Do đó, có một dạo, ngành trồng cây Thốt nốt để dùng đường thốt nốt ở dọc biên giới Miên-Việt đang bị tấn công bởi bọn lái buôn đang dụ dân mua Gỗ Cây Thốt Nốt. Cây Thốt Nốt chặc đi, cần 20 năm mới khai thác đường được, còn Gỗ Cây Thốt Nốt làm gì chẳng ai biết! Chặt cây Thốt Nốt xong, sau khi ăn sạch tiền bán gỗ, vườn còn lại làm gì? Nhưng cái chắc chắn là sẽ có một anh Tàu là sẽ mua lại mảnh vườn ấy!
Sức phá hoại của Tàu muôn ngàn hình thái, muôn ngàn quỷ kế:  Với những nông dân có  kiến thức, với một nhà "nghiên cứu, một nhà chuyên môn" người Tàu sẽ cho người đến  cùng nghiên cứu, "điều nghiên" và khuyên nếu muốn thêm lợi nhuận cần phải nuôi thêm loại Ốc Bưu - loại pomacea, hay Tôm Hùm Nước ngọt – loại procambarus – hay nuôi Rùa Đỏ, một loại Rùa có thịt rất ngon. Nhưng không nói rõ ba loại sinh vật ấy, nhập cảng từ Mỹ Châu, sanh sản rất nhanh, chẳng chóng sẽ chiếm đoạt môi sanh của các sinh vật bản xứ! Các sông ngòi, đầm hồ, và cả những ruộng mương nơi nào có nước là đều bị chiếm đoạt cả và đặt biệt ăn cả lúa mạ, đến nổi Cơ Quan Lương Thực và Nông Phẩm Thế Giới - FAO – Food and Agriculture Organisation - phải lên tiếng báo động!

5. Phá hoại toàn bộ Rừng Xanh, lá phổi của Việt Nam
Lập luận đổ thừa rằng các rừng Việt Nam bị phá hoại do Mỹ dội bom, do Mỹ thả thuốc khai quang Mầu Da cam! Thế nhưng...
- Các cuộc đánh bom suốt hai trận chiến tranh Đông dương và Việt Nam chỉ phá hoại 32% - trái với con số 60% của Ban Tuyên truyền Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam – của rừng già Việt Nam.
- Chiếu theo những số liệu do những tài liệu nghiên cứu khoa học chứng minh rằng năm 1943, rừng chiếm 43% diện tích của đất nước Việt Nam - tương đương với 14 triệu 276 ngàn cây số vuông, và từ 1943 đến 1973 số rừng bị phá hoại tương đương với 220 ngàn cây số vuống. Nhưng trái lại, trong thời hòa bình từ 1973 đến 2009, Việt Nam đã mất 43% diện tích rừng – đứng hàng thứ 2 thế giới về nạn phá rừng sau Nigéria!
- Năm 2016, diện tích rừng chiếm khoảng trên 39% diện tích của đất nước Việt Nam. 25% gồm các loại cây ít tàng lá và cũng ít phân loại, như cây thông (pins) và cây bạch đàn (eucalyptus). Do nạn đốn cây, khai thác rừng bừa bãi, cùng với nạn sói mòn và đất để trống không trồng trọt nên đến 40% đất bị cằn không khai thác được. Nạn đốn cây phá rừng bừa bãi một phần do mật độ dân chúng càng ngày càng tăng, cần đất sống, cần vật liệu xây cấtn cần củi gỗ nhiên liệu đun nấu, cần nguyên liệu sản xuất nông nghiệp hay kỹ nghệ, nhưng bọn phá hoại nhứt chính là bọn gian thương, buôn bán lậu gỗ quý tổ chức cùng với bọn lái buôn Tàu với sự đồng lỏa của các nhà cầm quyền địa phương, đảng viên đảng Cộng Sản. Thương vụ gian lận nầy chiếm 50% thương nghiệp khai thác gỗ của Việt Nam tương đương với 2,5 tỷ dollars US hằng năm.
13 tháng 12.2019
Hồi Nhơn Sơn, tuần 2 tháng chạp 2019 dương lịch
Phan Văn Song


Đăng ngày 16 tháng 12.2019