ĐHSP khóa 10 ban Sử Địa họp mặt ở Nam Cali. 16/11/2014

Nguyễn Kim Tiến
(Cựu SV ĐHSPSG ban Sử Địa (1968-1971)

Nghe tin Giáo sư Phạm Cao Dương không được khoẻ, ngày chủ nhật 16/11/2014 các cựu sinh viên Đại học Sư phạm Sàigòn, ban Sử Địa, khóa 10 (1968-1971)  ở Nam California - USA,  đã tụ họp tại nhà Giáo sư để viếng thăm và cùng tham dự buổi ăn trưa thân mật với Giáo sư Phạm Cao Dương và phu nhân là Giáo sư Trần thị Khánh Vân.

    thaycopcd

   Từ trái sang phải:

           Hàng đứng: Minh, Cường, Phương, Kim Tiến, Diêm

           Hàng ngồi: Lệ (vợ của Diêm), Cô Khánh Vân, Thầy P.C.Dương, Bảo, Khiêm.

___________

Thực hiện youtube: Nguyễn Văn Minh (cựu SV ĐHSPSG, ban Sử Điạ, khóa 10)

https://www.youtube.com/watch?v=rCCUl6TevEI