Sinh hoạt ban Sử Địa ĐHSP Sàigòn


Đoàn thị Bích Hà (cựu SV ĐHSPSG khóa 1973-1976)
25/08/2009


Lễ "Trao Hành trang"


Kết thúc niên khóa 1973/1974, ban Sử Địa đã tổ chức lễ Phát phần thưởng cho các sinh viên tốt nghiệp khóa 1971-1974. Buổi lễ được đặt tên là lễ "Trao Hành trang".


phatphanthuong phatphanthuong
Hình 1 Hình 2


phatphanthuong phatphanthuong
Hình 3 Hình 4

phatphanthuong
Hình 5

Hình 1: Từ trái sang phải:
Anh Vân, Gs Lê Trọng Phỏng, ?, Gs Lê Văn, Gs Phạm Đình Tiếu, Gs Trần Trung Lương.

Hình 2:
Cố Giáo sư Phạm Đình Tiếu (Phụ trách Sinh viên vụ) đang cắt bánh.

Hình 3:
GS Trần thị Khánh Vân trao "hành trang" cho SV vừa tốt nghiệp.

Hình 4:
GS Phạm Cao Dương trao "hành trang" cho SV vừa tốt nghiệp.

Hình 5: GS Phạm Đình Tiếu trao "hành trang" cho một tân giáo sư

<p style="margin-top: 10px; color: #0d182b; margin-left: 1%; margin-right: 5%; text-align: center;"><br /><img src="/images/hinh/dhsp220412_1.jpg" border="0" alt="họp mặt 22-04-12" width="250" height="200" style="margin-left: 30px; margin-right: 30px;" /> <img src="/images/hinh/dhsp220412_2b.jpg" border="0" alt="họp mặt 22-04-12" width="250" height="200" onmouseover="this.src='/images/hinh/dhsp220412_2b.jpg';" /></p>

<p style="margin-top: 10px; color: #0d182b; margin-left: 1%; margin-right: 5%; text-align: center;"><br /><img src="/images/hinh/dhsp220412_3.jpg" border="0" alt="họp mặt 22-04-12" width="250" height="200" style="margin-left: 30px; margin-right: 30px; border: 0pt none;" /> <img src="/images/hinh/dhsp220412_4.jpg" border="0" alt="họp mặt 22-04-12" width="250" height="200" onmouseover="this.src='/images/hinh/dhsp220412_4.jpg';" style="border: 0pt none;" /></p>


Hội Tết 1973

Đoàn thị Bích Hà - June 23,2009 (cựu SV ĐHSPSG khóa 1973-1976)

Đón xuân năm 1973, hai lớp SĐ1 & SĐ2 đã cùng tập dượt và trình diễn văn nghệ với hoạt cảnh "Đại phá quân Thanh" và màn vũ " Hội nghị Diên Hồng". Trong đó Yến là vua Quang Trung, Bích Nga là tướng Tàu Sầm Nghi Đống.

Màn vũ "Hội nghị Diên Hồng": Nón Lá với mấy cô mặc áo tứ thân và chít khăn mỏ quạ, Kiêm mặc áo dài màu vàng, thắt lưng và đội khăn đóng, Kích mặc áo trấn thủ và đội nón chóp.

Hinh trái: ngồi ở bàn phía bên phải là Nguyễn Thị Hương (cắt tóc tém). Đứng phía sau có hai lính trấn thủ là Lê Thị Lịch (cười) và Đoàn thị Bích Hà (không cười) Ở góc trái là Tuấn, trưởng lớp SĐ1 (đeo kính).

Hình phải: với cổng chào "Chào mừng ngày Hội Tết), Bích Hà là lính cầm kích đứng đầu, phía sau là Hạ Lan, đứng đàng sau là Bích Nga mặc áo dài (khoanh tay), phía tay phải là Lãm (đang cười).

hoitet hoitet