Hội ngộ cựu SV ĐHSP tại Sàigòn tháng 9/2010

Nguyễn Thanh Liêm (ban Lý Hóa, 1963-1967)

 Thân gởi đến các bạn vài tấm ảnh chụp buổi ăn sáng ngày 19 tháng 9 năm 2010 cùng với anh Đàm Quang Kiên vừa từ Mỹ về thăm VN. Trong buổi ăn sáng nầy, anh Kiên đã được gặp gỡ các anh:
- Phạm Gia Tuyển, bạn thời Trung học Chu Văn An, trước năm 1960 (?)
- Các anh Nguyễn Trần Trác, Nguyễn Thành Tương, Nguyễn Thanh Liêm, đã cùng vào ĐHSP Sàigòn ban Lý Hóa, năm 1963.
- Các anh Đặng Văn Danh, Phạm Văn Tân, Đặng Vũ Đài, đã cùng tốt nghiệp ĐHSP Sàigòn năm 1968 (và cả anh NT Liêm).
- Anh Lê Đình Miêng, cùng dạy chung ở trường Trung học Kiến Phong (?) với anh Kiên trước năm 1974.
- Anh Võ Hiếu Nghĩa cùng dạy chung với anh Kiên từ 1974 đến 30/4/1975.
- Anh Đinh Trọng Kỳ, Nguyễn Tấn Thường cùng dạy tại trường THPT Lê thị Hồng Gấm sau 1975.
- Anh Từ Bô Du cùng dạy tại THPT Thạnh Mỹ Tây, cũng sau 1975.

hội ngộ sàigon
Hình 1
hội ngộ sàigon
Hình 2
hội ngộ sàigon
Hình 3
hội ngộ sàigon
Hình 4Hình 1: Đàm Quang Kiên và Đặng Vũ Đài
Hình 2: Từ Bô Du và Phạm Gia Tuyển
Hình 3: Đứng: Nguyễn Thanh Liêm
Ngồi: từ trái sang phải: Võ Hiếu Nghĩa, Phạm Gia Tuyển, Đàm Quang Kiên và Đặng Vũ Đài.
Hình 4: Đứng: từ trái sang phải: Võ Hiếu Nghĩa, Phạm Văn Tân, Từ Bô Du, Nguyễn Thanh Liêm, Đinh Trọng Kỳ, Lê Đình Miêng, Nguyễn Tấn Thường, Đặng Văn Danh.
Ngồi: từ trái sang phải: Nguyễn Thành Tương, Phạm Gia Tuyển, Đàm Quang Kiên, Đặng Vũ Đài và Nguyễn Trần Trác.