Bốn học trò viếng hai thầy cũ

Chúng tôi là 4 học trò cũ của Thầy Lê Văn và Cô Lê Bảo Xuyến khi chúng tôi cùng học với thầy cô tại ĐH Văn Khoa và ĐHSP SG những năm cuối thập niên sáu mươi. Đã muốn thăm Thầy Cô từ lâu, nay nghe Thầy Cô có chuyện không vui liên quan tới Tạp chí biên khảo văn học Dòng Việt do thầy Lê Văn chủ trương hàng chục năm nay, chúng tôi càng muốn đến trước là thăm viếng, sau là mong có thể an ủi Thầy Cô chút gì chăng.

Nhà Thầy Cô ở vùng Huntington Beach. Thầy trò gặp nhau mừng lắm. Thầy Cô đã quá thất thập từ lâu vậy mà Thầy rất khỏe, Cô thì nhanh nhẹn, nói năng cứng chắc như 40 năm trước. Hỏi về chuyện Đặc San Dòng Việt, Thầy Lê Văn nói là sẽ vẫn tiếp tục. Nghe vậy chúng tôi đều mừng và tỏ ý ủng hộ Thầy và Dòng Việt như từ nhiều năm nay.Thầy Cô trông rất cảm động khi trong tình cảnh khó khăn mà có những môn sinh từ xa cố tìm cho được nhà để viếng thăm và chia xẻ.

Cô Bảo Xuyến thích cùng chúng tôi đứng chụp ảnh trước tấm lịch viết chữ TÂM. Tôi nghĩ ý Cô muốn nói làm gì thì làm, lúc nào cũng nên lấy chữ TÂM làm trọng; cái TÂM trong sáng thì sá gì những nhiễu nhương xung quanh.

Chúng tôi đến thăm Thầy Cô vào đầu tháng 5-2009. Sau đó thì Thầy Lê Văn ngọa bịnh và mất ngày 30-12-2009. Hôm nay là giỗ của Thầy, chúng con xin đốt nén tâm hương tưởng niệm Thầy. Nguyện cầu hương linh Thầy đời đời an nhiên nơi cõi Phật.

Trần Bang Thạch
Houston, Dec.30, 2011

 

hoctrothamthay

Ảnh trái: Sau khi dùng cơm trưa: Trần Bang Thạch, Vũ Đức Báu, GS Lê Bảo Xuyến, GS Lê Văn, Nguyễn Huệ, Chung Phước Khánh

Ảnh phải: Thầy trò chụp hình trước chữ TÂM tại tư gia của thầy cô.

 

Đăng ngày 02 tháng 01.2012