Ngày 17 tháng 2 năm 2013

Ngày 17 tháng 2 năm 2013*
Thêm một ngày chủ nhật buồn
Khi người già rủ nhau đem vòng hoa
Biểu ngữ và băng-rôn
Đi viếng các liệt sĩ trận vong
Thì bọn người trẻ mặt mày “hầm hố”
Kéo nhau đến gầm gừ dọa nạt
Gỡ bỏ băng giấy và khẩu hiệu.

Bạn trẻ ơi, tại sao anh làm vậy ?
Phải chăng các người lớn tuổi đã làm sai?
Hay anh sợ những vòng hoa, biểu ngữ
Sẽ làm phật lòng người “bạn vàng” nào đó?

Bạn trẻ ơi, không hiểu anh có biết
Bao trái tim Việt như thắt lại
Khi hành động càn rỡ của anh
Trở thành trò cười cho những người “bạn tốt”
Họ vừa nhăn nhở cười vừa chứng kiến
Cảnh anh em cốt nhục tương tàn.

Nhưng tôi chắc chắn một điều
Rằng trong thâm tâm anh phải biết
Những người già và các liệt sĩ kia
Chính là đồng bào anh đó.
Và cũng chính nhờ máu và mồ hôi của họ
Giúp anh có được tên gọi Việt Nam.

Lê Quang Huy
18-02-2013

 

Ngày 17 tháng 2 năm 1979, thực hiện ý đồ “dạy cho Việt Nam một bài học” của Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc phát động cuộc chiến tranh biên giới với Việt Nam.