Lục Đầu giang cảm tác

 

Rì rào gió thổi ngàn lau
Nước sông cuồn cuộn chảy vào biển Đông
Ráng chiều nhuộm đỏ dòng sông
Ngàn năm còn tưởng máu hồng quân Nguyên.


Nguyễn Trần Trác

 

fleuve