Chiến tranh, Hòa bình

 

Một người đang gây chiến tranh

Lại được giải Nobel hòa bình

Một người đang đòi hòa bình

Lại bị giam cầm trong ngục

Ôi! Ông Alfred Nobel

Ông đã một lần hối hận

Linh hồn ông có linh thiêng

Xin hãy quật mồ đứng dậy!

Chỉ vào bọn chúng mà nói rằng:

“ Bọn bay cả lũ điên rồi!

Kẻ làm nhân loại đứng ngồi không yên

Mà cho là đấng người hiền

Lại ban giải thưởng Nobel là nghĩa gì?

Bỏ đao thành phật đành đi

Súng gươm còn đó, có gì thành tâm!”

 

Nguyễn Ngọc Hoàng

Ivry sur Seine le 10 décembre 2009