Nắng nhạtNhớ về trường xưa

Nắng nhạt ngày thu rải cuối trời
Gió luồn trong nắng lá buồn rơi
Cô đơn nhè nhẹ năm ba chiếc
Gợi nhớ bâng khuâng đến một người

Nắng hanh pha loãng chút chơi vơi
Gió lướt rèm mi đọng tuyệt vời
Màu nhạt tháng năm dìu sương tuyết
Tận cùng ảo ảnh tựa băng trôi

Sân trường tiếng nhạc lửng cây xanh
Rơi rụng bên người nhịp lượn quanh
Nhớ mãi trường xưa ngào ngạt nắng
Phủ vào rèm mộng tiếng tơ thanh.

15-09-2011
Phạm Huy Viên

daihocsuphamsaigon