Thơ Cao Nguyên


CÁI HỌC NGÀY NAY

Cái học ngày nay ở nước ta.
Từ khi có đảng cứ như là.
Một lũ kiến bò quanh miệng chén.
Bò quẩn bò quanh, chẳng lối ra.

Cái học ngày nay ở nước nhà.
Chỉ nhìn mấy bộ sách giáo khoa,
Cứ sửa là sai, sai rồi sửa.
Thầy trò cũng tẩu hỏa nhập ma

Cái học ngày nay thấy mà rầu
Mấy mươi năm trước có vậy đâu.
Từ khi tiến thẳng lên xã nghĩa.
Cái học nước ta bị ghẻ tầu

Sống mà học tập theo gương Bác.
Chẳng phải me tây cũng bồi tàu.
Theo thằng mù dở đi đằng trước;
Xuống hố cả nước cũng chẳng lâu

Lương sư hưng quốc sách có câu
Tôn sư trọng đạo ấy là đầu
Kỷ cương giềng mối không gìn giữ
Tương lai đất nước sẽ về đâu

Cái học ngày này đúng là ngầu
Nhỏ mà không học, lớn làm sâu,
Làm mọt, mà tha hồ đục khoét.
Đất nước này rồi sẽ về đâu?!

Cái học nước ta bị mất mất mùa
Thầy bán thì trò phải chạy mua
Bằng cấp cứ như là lá mít
Thật giả khôn lường thế mới chua

Xưa: "tiên học lễ hậu học văn".
Bây giờ chỉ học mỗi chữ ăn.
Lớn ăn theo lớn, bé ăn bé.
Chỉ tội dân nghèo rụng hết răng.

Cái học ngày nay thấy tối hù.
Ngu như tại chức, dốt chuyên tu.
Đứa vô học lại làm cán bộ.
Lãnh đạo toàn là lũ ruồi bu.

Cái học nước ta thực mắc cười
Theo đảng, quyết tâm phải trồng người
Trồng cây ra rặt toàn là cỏ
Trồng người toàn một lũ đười ươi

Cái học nước ta đúng là ruồi
Đỉnh cao trí tuệ của loài người
Bị muỗi zika nên teo não
Lãnh tụ nói năng tựa con bười

Cái học ngày nay đúng miễn bàn,
Những ai tâm huyết chỉ ngồi than.
Biết vậy đã không theo nghề giáo
Chạy làm quan thuế vụ, công an

Cái học ngày nay đúng là phiền
Muốn ra biển lớn chẳng có thuyền
Chữ Nhân, chữ Trí không hề thấy
Trước sau trên dưới một chữ Tiền

Cái học nước nhà thấy mà thương
Dẫu khinh bạc cỡ cụ Tú Xương
Nhưng vẫn nặng lòng cùng đất nước
Mơ có một ngày rạng quê hương.

Tú Thịt

cao ngọc cường, đđsn

Đăng ngày 14 tháng 09.2016