Thơ Chân Diện Mục

 

DIÊN HỒNG

Ngàn ngọn đuốc giơ cao hô quyết chiến
Ngàn trống rung dậy sóng nước Bình Than
Ngàn cánh tay vung lời thề Sát Thát
Ngàn con tim sôi sục máu người Nam

Hỡi con dân cùng con Hồng cháu Lạc
Hỡi tình yêu đất nước rực căm hờn
Hỡi những kẻ ngu ngoan và cuồng vọng
Hỡi những người theo giặc hãy buông gươm

Phải xông tới đi đầu và quyết liệt
Phải rèn gươm mài giáo sáng giòng sông
Phải mạnh tay chém đầu loài ác quỷ
Phải đồng lòng theo nhịp trống đồng rung.
C.D.M.


NHÀ GIÁO CÙNG ĐỒ

Đến trường mỗi ngày là bổn phận
Chẳng thấy thiêng liêng một chút nào
Nhưng nếu là người , đều phải sợ
Mỗi lời , mỗi bước , dám liều sao

Ươm cây gieo hạt chờ mùa tới
Hoa đời rực rỡ dưới trời mơ
Hoài vọng quê mình bừng sinh khí
Mà trời đảo lộn dưới trăng mờ

Trái đất nghiêng xoay hăm bẩy độ
Vòng xoay nóng lạnh quất tơi bời
Mưa và gió bào mòn nhân cách ?
Nỡ nào buông xả bạn mình ơi !
C.D.M.


OẲN TÙ TÌ

Oản tù tì ra cái này
Ra cái búa đập đầu mày
Ra cái liềm cắt cổ mày
Ra tờ giấy gói tiền tao
Oẳn tù tỳ ra phong bao
Dâng quan trên nhận lấy hên
Dâng ông lớn nhận lấy chức
Oẳn tù tỳ ra cái đức
Oẳn tù tỳ ra cái tài
Những cái này chẳng ăn ai
Những cái này chẳng được việc
Oẳn tù tỳ ra màn xiếc
Oẳn tù tỳ ra màn lừa
Dân đen mày quá ngu ngơ
Ngồi chiếu rách nghe đỡ vậy
Oẳn tù tỳ ra chiếc ghế
Ghế oai quá chẳng ai lờn
Ghế quyền thế vét sạch trơn
Nâm bơ uôn , ta chúa tể.
C.D.M.


GẶP DIÊM VƯƠNG

Ban ngày sao cứ làm mơ
Ừ thì không ngủ bâng quơ nghĩ xằng
Ngưu đầu mã diện lăng xăng
Lấy điểm nhập nhằng dâng tiến anh trên
Nào cưa nào búa nào liềm
Bày ra uy hiếp dân đen sợ rồi
Trên trên dưới dưới ác ôi
Thành tích vẽ vời , đút túi vui thay
Một ông ba đầu sáu tay
Ngai vàng chễm chệ phải rày Diêm Vương
Hỏi ông còn chút tình thương
Cớ sao địa ngục lắm đường hành dân
Diêm Vương rằng ấy là cần
Đó là đường sống của dân dưới này
Cho ăn ngập mặt ngập mày
Cái gì ngon nhất chúng rày dâng tao.
Chân Diện Mục

 

Đăng ngày 21 tháng 03.2016