MÁI TRƯỜNG XƯA

Cuối đời vẫn nhớ trường xưa,
dù bao sương gió nắng mưa dập vùi.
Trong tôi thầm lặng ngậm ngùi.
Thầy Cô còn mất ngược xuôi thế nào.

Bao điều giảng dạy ngày nao,
như lời khuyên nhủ ngọt ngào khó quên,
giúp tôi từng bước vững bền,
vượt qua tăm tối gập ghềnh xót xa.

Nguyên lý giáo dục cộng hòa.
”Nhân bản Dân tộc” mở ra ngọn nguồn.
Đạo lý “khai phóng” giao thương.
Tu tâm dưỡng tánh hiền lương “làm người”.

Học Văn một, Học Lễ mười.
Nhân văn khoa học xây tươi “vườn đời”.
Người học chữ nghĩa đạo trời
nhận ra tiếng nói xu thời điêu ngoa.

Nền giáo dục thời Cộng Hòa,
tạo người có Đức,Tài hoa cho đời.

Thảo Điền, 2014
ĐOÀN THUẬN