hoamai_5543

MỘT ĐÓA MAI

Âm dương ấp ủ ngày đêm trôi
cỏ cây hoang sơ bạt núi đồi
nguồn nhựa trầm luân bao sắc thể
phấn hương ong bướm thả ngang đời.

Hạ nắng thu mưa đông lạnh se
cội già trẩy lá khắp sơn khê
xuân sang nứt mộng đâm chồi biếc
một đóa mai thơm gọi én về.

Mùa qua hương nhạt hoa tàn phai
bụi lầm hoá thạch lối thiên thai.
đào tơ tiên nữ dâng Lưu Nguyễn
một thoáng mây mưa giấc mơ dài.

Thủ Đức, 2013
ĐOÀN THUẬNa