Lời thơ nhỏ

Ta đến đọc thơ trên kè đá
vào một chiều nào đó đã quên
lũ còng gió đùa nơi chân sóng
ngoài hàng dương chẳng có ai thêm.

Lời thơ nhỏ bay vào hư vắng
hoàng hôn buồn rụng cuối đảo xa
con sóng vỗ vô cùng bờ bãi
cũng vô cùng lặng lẽ trong ta.

 

Chiều muộn

Ta ngồi đốt điếu thuốc Mai
ngoài kia chiều muộn đã phai nắng rồi
bão xa thổi lạnh qua đồi
những con chim nhỏ đã thôi gọi bầy

Mênh mang một ánh lửa chài
ru con sông ngủ giấc dài về khơi
ta còn em giữa cuộc đời
em còn ta nợ một lời ước xưa.


Đoàn Thuận