Thơ Đại Ngàn

NGÂY THƠ

Ngây thơ đến thế thì thôi
Ai mà không biết ông Hồ Chí Minh
Ông toàn mặc áo trắng tinh
Nhưng tim ông đỏ thật tình ai hay
Nhất là giai đoạn đầu ngày
Việt Nam độc lập từ ngày Nhật trao
Nếu Trần Trọng Kim không lật nhào
Dễ gì Bôn sê vít ào ào tiến lên
Cho nên phải cướp chính quyền
Con đường vô sản mới liền thành công
Dựa vào khí thế toàn dân
Một lòng yêu nước đâu cần nghĩ suy
Nên thôi đừng ngụy biện gì
Dòng xoay lịch sử nó thì tự nhiên
Được voi thì lại đòi tiên
Đã xong độc lập muốn lên địa đàng
Việc này quả thực không oan
Bây giờ thì hết cả làng đều hay
Còn xưa giống kiểu trên mây
Bác Hồ ái quốc ai tày được đâu
Vậy thì chớ nói cầu âu
Con đường ông Mác đã hầu vạch ra
Tiếc rằng nó chỉ sa đà
Nếu không thế giới quả đà lên tiên
Bây giờ nghĩ lại huyên thuyên
Với bao nhiêu chuyện chỉ phiền thế gian
Xong rồi lịch sử sang trang
Một lần thử nghiệm để càng nên khôn.

Ý NGÀN
(14/02/2015)

 

BÁ VƠ

Cái đời anh Mác bá vơ
Đưa ra học thuyết vật vờ giống ai
Đầu tiên chỉ bọn săm soi
Đạp tràn xã hội để lên cầm quyền
Nhân danh chuyên chính liền liền
Đặng nhằm quyền chức như điên trên đời
Tới khi sụp đổ liên hồi
Cũng còn bao trự cứ hoài nhân danh
Gọi là bảo thủ rành rành
Thật thì đã lở nên thành cố theo
Vênh vênh giai cấp mọi điều
Hay đâu anh Mác nói điều tầm vơ
Người khôn hiểu biết ai thờ
Chỉ bao anh dốt ngu ngơ mới ghiền
Bây giờ hỏi hết mọi miền
Ai không thấy rõ triền miên được gì
Chẳng qua một nhóm thường khi
Nhân danh học thuyết thương gì dân đâu
Lượt kê từ trước đến sau
Có ai cách mạng ngỏ hầu để tin
Chẳng qua liều mạng nhằm lên
Lên xong cứ thế đặng mình làm vua
Non sông đất nước của chùa
Tha hồ nhũng lạm còn chưa thỏa lòng
Bao nhiêu ngôn ngữ tô hồng
Bây giờ xám ngoách còn trông đợi gì
Đúng là anh Mác lâm li
Dụ người dốt nát tin điều vu vơ
Liên Xô từ sụm tới giờ
Hỏi toàn thế giới hiện thời ai tin
Bám vào thuyết Mác Lênin
Giờ đây quả loại nhì nhằng thế thôi
Đông xong xuân lại mấy hồi
Mác xong mới lại thấy đời nhân văn
Bởi vì toàn nói lăng nhăng
Mười voi bát xáo cũng bằng là không
Khi nào xã hội sáng trong
Mọi người mới thấy Mác đồ khùng điên.

NON NGÀN
(16/02/2015)

 

M VIT NAM ANH HÙNG

Mẹ Việt Nam vẫn anh hùng
Từ ngàn xưa ấy chẳng cùng tới nay
Nhưng thời Cộng sản rõ hay
Mẹ là Cán bộ đêm ngày nâng lên
Mẹ thành ra Mác Lê Nin
Tim hồng cờ đỏ vẫn in mọi điều
Hải Vân, Non Nước trời chiều
Chim kêu gành đá Mẹ liều tấm thân
Khánh thành Tượng, gạch bị bong
Hởi ơi thân Mẹ long đong thế nào
Làm sao Trời hởi làm sao
Bao giờ Mẹ hóa lại người Việt Nam ?

ÁNH NGÀN
(01/03/2015)

 

CHUYN ĐI

Chuyện đời vốn dĩ vậy rồi
Hai anh Lê Mác một thời đã tuyên
Đã từng lở miệng huyên thuyên
Kiểu đinh đóng cột lập nguồn phe ta
Rằng thằng Đế quốc tà ma
Phe ta cứ thế nghe đà bùi tai
Đến chừng sự thật tỏ rồi
Văn minh nước Mỹ lần hồi hiện ra
Hỡi ơi thuyết lý ba hoa
Một thời vung vít phe ta vẫn nhào
Cuối cùng lở khóc lở cười
Cu Ba xáp lại Cờ Hoa lạ gì
Đúng là mê muội li bì
Mười voi bát xáo ích gì nữa sao
Lạ lùng còn kẻ tào lao
Cứ hoài nhắm mắt cờ đào tiến lên
Ôi thôi thế sự nhãn tiền
Ai gây cái dốt giữa miền trần gian.

 MƯA NGÀN
(28/03/2015)

 

Trích đăng từ  Tập thơ "Kẻ Sĩ " của Võ Hưng Thanh

 

 

Đăng ngày 02 tháng 09.2015