Thơ Nhữ Đình Hùng

 

ndhung 

 

Điều xin lỗi tháng tư tốt nhất

Thôi nhé, xin đừng dùng sách lược,
dẫn ta đi vào nẻo bỏ hận thù,
ta nhớ mãi ngày tháng tư đen tối,
đã đưa tương lai nước nhà vào một lối âm u.

Bảo hối hận? Toàn đầu môi chót lưỡi
nếu thực tình tiếc nuối bởi ngu si,
bị gạt gẫm, dối lừa, vì tuyên truyền xảo trá
hẳn giờ đây đã biết phải làm chi!

Không phải xin lỗi tháng tư mà niềm đau biến mất,
không phải xin lỗi tháng tư mà tự do nở hoa
nếu muốn xoá đi hậu quả tháng tư đen tối,
hãy để đau thương, phẫn nộ bùng ra

Mùa xuân Việt Nam, còn cần thêm bao nhiêu người chết?
mùa xuân Việt Nam,
còn cần thêm bao nhiêu người dân bị cướp đất cướp nhà?
còn cần thêm bao nhiêu người bị tù đầy, đánh đập,
còn cần thêm bao nhiêu hình ảnh xót xa?

Thôi nhé, đừng chơi bài nghị quyết,
nếu thực lòng hãy mở cuộc đấu tranh
xuống đường, xuống đường, nhân dân là sức mạnh
và Việt Nam ngời sáng máu hùng anh

Hãy làm như thế, hãy làm như thế,
như một lời xin lỗi tháng tư
hãy làm như thế, hãy làm như thế
vì bao lời xin lỗi sẽ là dư!

Nhữ Đình Hùng

 

 

Đôi bờ tâm sự

Tâm sự người xưa nhắc lại chi,
Cho mình khơi lại nỗi sầu bi,
Từ khi bỏ nước đi nghìn hướng,
Dám hẹn đâu ai một thuở về!!

Rồi đến hôm nay năm lại mới,
Tôi còn mang nặng nỗi niềm xưa,
Anh ạ tháng ngày dần rớt rụng,
Mà còn đau mãi hận đôi bờ.

Biết nói gì cho nguôi nỗi nhớ,
Nói gì – Và biết nói cùng ai,?
Từng phút, từng giây đời ngắn lại,
Đâu ngăn lệ nhớ nước tuôn dài.

Nhữ Đình Hùng

 

 

Thẹn mình

Đèn khuya nối bấc thêm dầu
Ta giờ đã bạc mái đầu sử kinh
 Soi gương mà thấy thẹn mình
 Người xưa hào kiệt, nay mình thất phu!

 Nhữ Đình Hùng