Giăng tơ
 
haivan
Hải Vân
 
"Buồn trông con nhện giăng tơ,
Nhện ơi nhện hỡi nhện chờ mối ai?"
Em như ánh muộn sao Mai,
Buồn soi theo bước chân ai mịt mờ.
Đêm ngày mài miệt giăng tơ,
Sợi thương, sợi nhớ, sợi chờ, sợi mong
Gửi người vai nặng non sông,
Tim mang hình bóng lại không là mình.
Tơ vương vướng vít với tình,
Mong manh khó buộc cánh bằng xông pha.
Bao mùa mưa nắng trôi qua,
Tình em là khối thiết tha não nề.
Phong ba sấm động bốn bề,
Chim trời gãy cánh, nặng nề cùm gông.
Người ta gánh gạo nuôi chồng,
Chắt chiu em gởi tấm lòng cho anh.
Giọt dài giọt vắn thâu canh,
Người ơi có thấu, mỏng manh tơ trùng !
 
Hải Vân

(Trích trong tập thơ Đường Tơ Chưa Trọn - xb 2010)