Vì sao Việt Nam không có

một triết lý giáo dục?

Trúc Giang MN

1. Mở bài
Ngày 5-9-2017, các trường học trên cả nước đồng loạt khai giảng năm học mới 2017-2018 với 22 triệu học sinh và sinh viên. Nhiều vấn đề mới được nêu ra như cải cách sách giáo khoa, đưa chương trình nhân quyền vào dạy từ lớp mẫu giáo dến đại học.

Nhưng thật ra, cho đến nay Việt Nam vẫn không có một triết lý giáo dục. Vậy triết lý giáo dục là gì? Và vì sao mà Việt Nam không có triết lý giáo dục?

2. Triết lý giáo dục là gì?
Triết lý giáo dục là một bộ những nguyên tắc căn bản được chính thức công nhận của ngành giáo dục để đào tạo con người phục vụ cho dân tộc, quốc gia trong trong hiện tại cũng như trong tương lai. Triết lý giáo dục là một chiến lược lâu dài, vĩnh cửu, vì “lợi ích trăm năm trồng người”. Nhiều quốc gia có những triết lý giáo dục khác nhau.

2.1. Triết lý giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa
Nói đơn giản, triết lý giáo dục là một chương trình có mục đích đào tạo con người cho xã hội, cho dân tộc.
Triết lý giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa trước 1975 có mục đích đào tạo những con người tự do, sống trong chế độ tự do, dân chủ. Khi xác định được mục đích đào tạo như thế thì tất cả những hoạt động giáo dục phải phục vụ cho mục đích đó. Cụ thể là nội dung giáo dục trong sách giáo khoa, phương pháp giảng dạy, thời khóa biểu, các môn học, đội ngũ thầy cô giáo và những nhà giáo dục.
Triết lý giáo dục Việt Nam Cộng Hòa dựa trên ba căn bản chính là: Nhân Bản- Dân Tộc-Khai Phóng.
1). Về Nhân bản
Đối tượng của giáo dục là con người, là học sinh, sinh viên các trường học. Nhà trường không đào tạo con người ra một khuôn mẫu nào cả, mà giúp phát triển khả năng của mỗi cá nhân để họ có kiến thức, biết phân biệt phải trái để tự chọn cho họ con đường tương lai của mỗi người.
“Nhân bản” là tôn trọng con người, đề cao và bảo vệ con người, cụ thể là bảo vệ những quyền tự do căn bản của con người đã được ghi trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ngày 10-12-1948. (Universal Declaration of Human Rights). Tóm tắt như sau. Mọi người sinh ra được bình đẳng. Phải đối xử nhau trên tinh thần bác ái. Không phân biệt màu da, chủng tộc, giới tính, quan điểm chính trị…Mọi người được quyền tự do ngôn luận, hội họp, lập hội…Mọi người được quyền sống, an toàn cá nhân…
Nền Giáo Dục VNCH không đào tạo con người phục vụ cho một tôn giáo hay một đảng phái chính trị nào cả. Tôn giáo và chính trị không được đưa vào nhà trường VNCH.
2). Về Dân tộc
Nhà trường giáo dục học sinh tôn trọng văn hóa tốt đẹp của dân tộc trong mọi sinh hoạt từ gia đình, nghề nghiệp, xã hội. Bảo đảm sự đoàn kết và sự trường tồn của dân tộc. Giáo dục lòng yêu nước để bảo vệ dân tộc, quốc gia. Không làm tay sai bán nước…
3). Về khai phóng
Không bảo thủ tinh thần dân tộc hẹp hòi mà phải mở rộng cửa đón nhận sự tiến bộ khoa học kỹ thuật của thế giới. Tiếp nhận tinh thần dân chủ, tinh hoa văn hóa của thế giới. Tham gia hợp tác và hội nhập vào sinh hoạt quốc tế.

2.2. Nhà trường Xã hội Chủ nghĩa chỉ đào tạo cán bộ đảng viên
Nền giáo dục quốc gia phải phục vụ cho dân tộc, trái lại nền giáo dục hiện tại chỉ phục vụ cho đảng CSVN mà thôi. Bằng chứng cụ thể là Nghị Quyết 142 của Bộ Chính Trị Đảng, đang được thi thi hành với nội dung như sau:
“Xây dựng một đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật và quản lý kinh tế, vừa có phẩm chất chính trị tốt, tuyệt đối trung thành với đảng và giai cấp công nhân, có khả năng động viên quần chúng”.Nghị Quyết 142 nầy chỉ đạo cho ngành giáo dục đào tạo ra những cán bộ, đảng viên có trình độ về khoa học và kinh tế để cai trị quần chúng nhân dân.
Nhưng rất tiếc là cái đảng ôn hoàng dịch lệ nầy ngày nay chỉ còn đại diện cho giai cấp tư bản đỏ, bệ rạc, bất xứng mà thôi. Cho nên NQ 142 nầy không dám tự nhận rằng nó là triết lý giáo dục của VN ngày nay. Nếu bị gọi là một triết lý thì người ta cười thúi đầu cho.

3. Vì sao Việt Nam ngày nay không có một triết lý giáo dục?
Hồi tháng 9 năm 2007, Học viện Quản lý Giáo dục, thuộc Bộ Giáo dục-Đào tạo, đã tổ chức một cuộc hội thảo về “Triết lý giáo dục Việt Nam”. Sau đó, tạp chí Cộng Sản có bài tường trình là hội nghị không tìm ra được một triết lý giáo dục cho Việt Nam hiện nay.
Ngành giáo dục đào tạo ra những con người để sống và phục vụ xã hội và dân tộc nhất là trong tương lai. Vì thế ngành giáo dục và chính quyền quốc gia phải biết được xã hội và dân tộc trong tương lai là xã hội gì, theo chế độ chính trị nào, thì mới xác định được mục đích đào tạo ra con người trong hiện tại cũng như trong tương lai.

Con người Việt Nam trong tương lai là con người gì?
Hiện nay Chủ nghĩa Cộng Sản đã chết. Chế độ Cộng Sản đã chết. Con người Cộng Sản cũng đã chết. Chế độ nầy là một xác chết chưa chôn cho nên nhà trường XHCN Việt Nam ngày nay chỉ đào tạo ra những con ma mang vong hồn của những người đã chết, những cái đã chết…
Chủ nghĩa CS đã bị vất vào sọt rác của nhân loại. Chế độ CS đã giết chết trên 100 triệu người vô tội nên đã bị vất vào hố xí. Con người CS đã trở thành những người tư bản đỏ. Đảng CSVN không còn đại diện của giai cấp vô sản mà là một tổ chức tham nhũng, bịp bợm, bê bối, bậy bạ, bết bát, bệ rạc. Nhà nước hiện nay là một xác chết chưa chôn nên chỉ đào tạo ra những con ma vô danh cho tương lai.
Tình trạng nầy khiến cho có nhiều ý kiến là nên thay tên đảng CSVN, thay tên nước VN.
GS TS Nguyễn Đăng Hưng, đã từng giảng dạy trong nước và ngoài nước nhiều chục năm, đã từng tiếp cận với nhiều nền giáo dục trên thế giới, đã nêu nhận xét về nền giáo dục hiện nay như sau: “Cái nền giáo dục Việt Nam nó không còn chỉ là lạc hậu mà còn là lạc đường. Vì lạc đường nên cứ loay hoay mãi mà không có lối ra”.
Chừng nào còn điều 4 Hiến pháp thì bắt buộc ngành giáo dục phải đào tạo con người “vừa hồng vừa chuyên”. Thế nhưng màu hồng không còn nữa mà chỉ còn màu đen, là màu hắc ám, không văn minh, kém văn hóa, lạc hậu. Bảo vệ cái lạc hậu thì làm sao mà dám ngẩng mặt lên nhìn thế giới văn minh hiện nay?

4. Những điểm nổi bật của giáo dục Việt Cộng hiện nay là phương pháp nhồi sọ, đạo đức suy đồi, gian lận thi cử và bạo lực học đường.

4.1. Phương pháp nhồi sọ
1). Nhồi sọ ở lớp mẫu giáo
Ngay từ khi đứa bé vào nhà trẻ, mẫu giáo, thì luôn luôn được nghe cái điệp khúc “Đêm qua em mơ gặp bác Hồ. Râu bác dài, tóc bác bạc phơ. Em âu yếm hôn lên má bác…”
Mẫu giáo của Việt Nam Cộng Hòa. Cô giáo và các em ca hát.
“Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng. Xòe đôi cánh, xòe đôi cánh, Bay nhởn nhơ trên bông hồng. Bay nhởn nhơ trên bông hồng. Em ngồi xem, em ngồi xem”.
Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Cây tươi nhờ nước nhờ phân. Nhờ người nhổ cỏ vun phân bấy chầy. Trẻ nên nhờ bởi có thầy. Không thầy dạy dỗ đố mầy làm nên.
2). Nhồi sọ ở bậc tiểu học
Image result for năm điều bác hồ dạy thiếu niên nhi đồngRelated image

Câu kinh nhật tụng phải thuộc nằm lòng là: “Em quyết tâm học tập tốt, lao động tốt, làm tốt 5 điều bác dạy”. “Ai yêu bác Hồ CM hơn các em nhi đồng”. (“Lần gặp bác Hồ tôi bị…”). “Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. (“Như có bác Hồ trong nhà thương Chợ Quán. Như có bác Hồ đang ngồi binh xập xám”)…
Học sinh phải vào Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh. Quàng khăn đỏ.
Related image Related image
Đội Thiếu Niên Tiền Phong HCM * Lần gặp bác Hồ tôi bị…

3). Nhồi sọ ở trung học
Image result for hình ảnh đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minhRelated image

Luôn luôn học tập theo gương đạo đức của bác Hồ. Phấn đấu để được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, vào đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhiệm vụ chính thức được ghi như sau:
1. Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập, lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2. Gương mẫu chấp hành và vận động thanh, thiếu niên thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Chấp hành Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn; tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh niên; sinh hoạt đoàn và đóng đoàn phí đúng quy định.
3. Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên”.

4.2. Đạo đức suy đồi cùng cực

1). 21 cô giáo nhan sắc được cử đi tiếp khách hầu rượu cho tiệc liên hoan ở Hồng Lĩnh.
21 cô giáo được cử đi tiếp khách, hầu rượu trong tiệc liên hoan tại thị xã Hồng Lĩnh.
Một văn bản hành chánh của UBND tỉnh Hà Tĩnh nêu rõ tên tuổi của 21 cô giáo xinh đẹp được cử đi tiếp khách, hầu rượu trong một tiệc liên hoan đầu tư kéo dài trong 3 ngày từ 12 đến 14-8-2016.
Sau chương trình ca nhạc “Liên hoan Dân ca Ví dặm Nghệ-Tĩnh”, 21 cô giáo nhan sắc hấp dẫn nầy còn phải cùng quan khách tới một nhà hàng ở thị xã Hồng Lĩnh cùng nhau ăn uống, tiếp bia rượu và hò hát suốt mấy ngày liên hoan của tỉnh.
Sau mấy ngày liên hoan tưng bừng, một số cô giáo không bằng lòng, cho rằng sự việc làm ảnh hưởng đến tư cách và cuộc sống cá nhân của họ. Một vài tờ báo cho biết đó không phải là nhiệm vụ của giáo viên. Việc cử cô giáo đi tiếp khách, hầu rượu cho các đại gia đầu tư là một sỉ nhục, vô đạo lý, không thể chấp nhận được.
Thế nhưng đa số cô giáo trong 21 người đó thì tỏ ra thích thú và hãnh diện.

2). Hiệu trưởng biến trường học làm lầu xanh ở Hà Giang


http://1.bp.blogspot.com/_SWuEYKDOI2w/S2LhxtbicRI/AAAAAAAAjvk/HDm2cuoll9s/s400/01.jpg Related image
Bị cáo Thúy Hằng trên đường vào tòa                  * Thầy trò trước vành móng ngựa
1. Thầy trò mua bán dâm tại trường học.
Sầm Đức Xương, hiệu trưởng trường trung học cấp ba Việt Lâm, huyện Vị Thanh, tỉnh Hà Giang, đã dùng quyền lực đe dọa những nữ sinh nhà nghèo mà học kém để gạ tình. Nếu ưng thuận thì được nhiều tiền và việc học tiến bộ. Trái lại, nếu không, thì bị ở lại lớp.
Nữ sinh bán dâm đầu tiên là Nguyễn Thị Thanh Thúy, đã khai trước tòa hồi năm 2011 là y thị đã có quan hệ tình dục với hiệu trưởng nầy 6 lần, trong đó có 2 lần tại văn phòng hiệu trưởng. Bán trinh giá 3 triệu đồng, bán dâm từ 500 ngàn trở lên. Hiệu trưởng Sầm Đức Xương đã chi trả cho Thanh Thúy 4 triệu 500 ngàn đồng.
2. Thiết lập đường dây gái gọi tại trường học.
Vì sao xử kín vụ án Sầm Đức Xương? - ảnh 1 Image result for hình sầm đức xương
Hiệu trưởng Sầm Đức Xương và Nguyễn Trường Tô, Chủ tịch UBND Hà Giang,

Nữ sinh Nguyễn Thị Thanh Thúy lôi kéo Nguyễn Thúy Hằng bán dâm cho hiệu trưởng 3 lần, nhận được 650,000 đồng.
Thầy trò hiệu trưởng nầy mở rộng địa bàn hoạt động bán dâm lên tới cấp tỉnh. Thanh Thúy và Thúy Hằng đã cung cấp tình dục cho những cán bộ lãnh đạo tỉnh, đứng đầu là Chủ Tịch UBND tỉnh là Nguyễn Trường Tô và 16 cán bộ lãnh đạo tỉnh, gồm những giám đốc các sở và ban ngành.
Hai học sinh nầy đứng đầu đường dây gái gọi tại trường cấp ba Việt Lâm. Đã có một “danh sách đen” những cán bộ mua dâm học sinh. Nhớ thuộc lòng số phone của những cán bộ nầy. Dịch vụ bán dâm bằng cell phone.
Do yêu cầu của khách hàng, Thúy Hằng và Thanh Thúy mở rộng thị trường bán dâm đến trường cấp hai trong tỉnh. Hàng chục nữ sinh từ 13 đến 18 tuổi tham gia đường dây gái gọi nầy. Thúy Hằng đã lừa một học sinh 13 tuổi đến khách sạn cho hiệu trưởng Sầm Đức Xương phá trinh.
Vì có liên quan đến Chủ tịch UBND và 16 cán bộ lãnh đạo tỉnh nên các phiên tòa được xử kín. 16 cán bộ có tên trong danh sách đen mua dâm được lọt lưới pháp luật.
Sầm Đức Xương 9 năm tù giam. Nguyễn Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thúy Hằng mỗi người 36 tháng tù về tội môi giới mãi dâm.

4.3. Con em bị ảnh hưởng của gia đình và xã hội


8FOZvZT2.jpg Thú nhận của người tham gia “hôi” bia: “Tôi nhục nhã lắm” 1
Hàng trăm người xông vào cướp bia

Con người của chế độ Cộng Sản vô cảm chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc
Xe chở bia gặp nạn, hàng trăm người xông vào hôi của.
Lúc 2 giờ trưa ngày 4-12-2013, chiếc xe chở 1,500 thùng bia Tiger do tài xế Hồ Kim Hậu (30 tuổi), bị lật tại vòng xoay Tam Hiệp, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Cả ngàn “thùng bia” đổ xuống đường. Mỗi “thùng” 12 lon. Hàng trăm người hồ hởi xông vào cướp bia. Một phụ nữ hốt được mấy thùng bia, và có người còn đem xe ba gác đến cướp bia. Những người hôi của còn tranh giành nhau, gây gổ nhau.
Tài xế Hồ Kim Hậu van xin, gào khóc thảm thiết. Một số người còn dọa đánh tài xế khi anh ngăn cản họ lấy bia.
dZNz310P.jpg https://media.laodong.vn/Uploaded/buibichhuong/2013_12_10/hoibia003_JSNG.jpg
Chỉ sau khoảng 15 phút, số lượng bia rớt xuống đường bị hốt sạch. Ngay cả tấm bạt phủ xe mà anh Hậu đã mua 6 triệu đồng cũng bị lấy đi trước mặt tài xế.
Anh Hậu cho biết, không ăn, không ngủ được vì sợ bị đuổi việc.
Hoạt cảnh vô cảm nầy chỉ có trong chế độ hiện nay. Lịch sử VN chưa có bao giờ.
Vì sao con người Việt Nam lại vô cảm, không còn tình người đến như thế?
Những ông bà cha mẹ như thế thì làm gì có con cháu lương thiện được?.

4.4. Học sinh đua nhau đi phá thai, nạo thai.
Một thống kê cho thấy, 51% học sinh, sinh viên tán thành và cho biết việc trai gái ở thử với nhau trước hôn nhân là việc bình thường. Thiếu nữ vị thành niên đi nạo thai cũng là việc bình thường. Cơ quan y tế cho biết, mỗi năm VN có 1,400,000 ca nạo thai, trong đó tuổi dưới 18, chiếm 500,000 vụ.Chỉ riêng 9 tháng đầu trong năm 2006, Nhà Bảo Sanh Từ Dũ, Sài Gòn, đã có 18,821 ca nạo thai cho số trẻ vị thành niên. Ngoài ra nhiều bịnh viện có phụ sản khoa, vẫn tiến hành việc phá thai nên không có thống kê.

15 tuổi nạo thai 2 lần
Bác sĩ Phạm Thị Hồng Minh, giám đốc Trung Tâm Kế Hoạch hóa gia đình, bịnh viện Phụ Sản Trung Ương, cho biết trẻ em từ 15 đến 18, đôi khi đến bác sĩ, thì cái thai đã lớn từ 13 đến 15 tuần. Cũng có em 15 tuổi mà đã hút thai hai lần, nhưng đáng báo động là nhiều em chỉ có 11, 12 tuổi. Các bác sĩ sản khoa phải phát hoảng về kiến thức phòng tránh thai của các em “tuổi ô mai” hiện nay.
Bác sĩ Nguyễn Xuân Hợi cho biết: “Nhiều bạn trẻ hiện nay, chủ động yêu, chủ động quan hệ tình dục, mà hoàn toàn bị động trong việc mang thai.” Cũng có người phát hiện ra mình có thai khi nó đã quá lớn.Hiện nay có hơn 42,200 hài nhi bị cha mẹ bỏ rơi, đang an nghĩ tại 2 nghĩa trang bào thai ở Thừa Thiên-Huế.
http://vietvungvinh.com/2011/images/stories/2012-02/28-12.jpghttp://vietvungvinh.com/2011/images/stories/2012-02/28-13.jpg
Nghĩa trang bào thai ở Thừa Thiên-Huế

4.5. Bạo lực học đường
Bạo lực học đường bao gồm học trò đánh thầy, cô giáo. Thầy cô giáo mất nết đánh đập học trò, và học trò đánh nhau với học trò. Bạo lực nầy là hậu quả của công an đánh đập dân chúng mà cụ thể là đánh chết người trong đồn “Côn an”.
1). Học trò đánh thầy cô giáo. Đạo lý ở đâu?
Người Việt Nam có truyền thống tôn sư trọng đạo. Thầy cô giáo được gia đình và xã hội kính trọng, những châm ngôn “không thầy đố mầy làm nên”, “Muốn sang phải bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu kính thầy”. Thế nhưng, ngày nay, một số lớn học sinh không còn kính trọng những người đã đem tâm huyết ra dạy dỗ mình nên người nữa. Nhiều đệ tử đã ra tay hạ gục sư phụ ngay trong lớp học, trên bục giảng.
Đó không phải là những trường hợp hiếm hoi, mà nó phát triển đại trà trong các trường học khắp nơi trong nước.
Nhung vu hoc tro danh thay, co giao gay phan no hinh anh 4Thay giao bi danh chan thuong so nao hinh anh 1
Cô giáo Sương bị học sinh đánh gãy mũi, bất tỉnh   * Một thầy giáo bị học sinh đánh

Ngày 17-3-2009, học sinh Nguyễn Như Thành, lớp 11 trường Tôn Đúc Thắng, Ninh Thuận, bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích cho giáo viên Lý Thị Thu Sương, bị đánh gãy xương sóng mũi, thương tích 12%. Lý do: Không làm bài tập môn hoá học, bị cô giáo nhắc nhở, Thành ôm cặp bỏ lớp ra ngoài để phục kích tấn công cô giáo.
Hỗn chiến giữa thầy trò
Ngày 17-9-2009, 3 học sinh Nguyễn Duy, Nguyễn Văn Khẩn và Nguyễn Thương, lớp 10 trường Chu Văn An, Gia Lai, bỏ lớp đi nhậu, bị thầy môn Anh văn Lê Văn Lợi ghi tên vắng mặt vào sổ đầu bài. Sau khi chất vấn thầy, Nguyễn Duy cầm viên gạch đánh thầy Lợi.
Thầy Vịnh dạy môn Toán, cô Hoa môn Văn xông vào can ngăn, cũng bị Duy và Khẩn rượt đánh. Cả ba chạy trối chết. Thấy vậy, nhiều thầy cô khác nhảy vào can thiệp, thế là một trận hỗn chiến giữa thầy trò diễn ra trước mặt các học sinh tràn ra xem.
Ngày 29-9-2009, Hội đồng kỷ luật nhà trường đuổi học 1 năm hai học sinh tên Duy và Khẩn, học sinh tên Thương bị ở lại lớp.
Một thầy giáo bị học sinh đánh trọng thương
Thầy giáo Nguyễn Văn Hải, chủ nhiệm lớp 11 trường Vĩnh Hưng, Tân An, phải nhập viện vì bị học sinh đánh.Lý do. Học sinh Nguyễn Văn Thoại không thấy tên mình trong danh sách được lên lớp, bèn ra trước cổng trường cầm hung khí chờ sẵn. Khi thầy Hải chạy xe ra cổng thì Thoại dùng gậy triển khai chiêu đả cẩu bổng tấn công tới tấp. Cũng may, nhờ thầy Hải có đội mũ an toàn, nên chỉ bị trọng thương ở thân thể, phải đưa đi cấp cúu, thương tích 12%.
Học sinh hạ gục thầy trên bục giảng, chỉ bị án treo
http://vietvungvinh.com/2011/images/stories/2012-02/28-05.jpghttp://vietvungvinh.com/2011/images/stories/2012-02/28-06.jpg
Thầy giáo Lưu Phước Mỹ đã bị học sinh Vũ Hoàng Hiếu đánh phải đi cấp cứu
Ngày 17-7-2010, học sinh Vũ Hoàng Hiếu, lớp 11 trường Ban Mê Thuột, đã ném đá và dùng thanh gỗ có đóng đinh ở đầu, ra tay tới tấp tấn công giáo viên môn toán Lưu Phước Mỹ. Thầy giáo ngã quỵ bất tỉnh trên bục giảng, với thương tích 20%.
Lý do. Bị thầy nhắc nhở vì không đứng dậy chào thầy trong khi cả lớp nghiêm trang đứng lên.Toà án xử Vũ Hoàng Hiếu 2 năm tù treo.Chuyện học trò đánh thầy ngày nay kể ra không hết, nào là học trò thuê du đảng thanh toán thầy, kéo bè xâm nhập vào nhà tấn công thầy giáo…Nhiều người đặt câu hỏi: “Học trò đánh thầy, cô giáo, đạo lý ở đâu?

2). Nhiều thầy cô giáo mất nết đánh đập học trò
1. Trẻ em bị hành hạ ngay tại nhà trẻ
Bé Nguyễn Anh Đạt, 3 tuổi, ở trường mầm non Thiện Ý, Đà Lạt, bị chết ngạt do cô giáo đặt cháu vào thang máy để dọa cho cháu nín khóc.
Hồi tháng 4 năm 2016, cháu Trần Minh Khoa, 5 tuổi, ở trường mầm non Ngân Hà, Đà Nẵng bị cô giáo đánh thủng màng nhĩ do dùng tay tát mạnh vào mặt và tai. Một phụ huynh ở Quận 3 Sài Gòn cho biết con bà bị đánh nứt xương bàn tay vì cháu cầm viết tay trái.
2. Bé lớp một bị đánh tím mặt vì viết chính tả chậm
Related imageCô Trà (phải) khóc vì hối hận (ảnh: Cắt từ clip của VTV)
Hình em bé trên báo DailyMail                                                    * Cô giáo Thu Trà hối hận
Chiều ngày 29-3-2016 trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một bé gái với đôi mắt, gò má và khuôn mặt bị bầm tím. Tin báo chí cho biết bé gái tên Phàn Chung Thủy, 6 tuổi, ở xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, viết chính tả chậm nên bị cô giáo Trần Thị Thu Trà đánh đập. Cháu Thủy được đưa vào bịnh viện Đa khoa Bát Xát cấp cứu.
Sự việc được tờ Daily Mail (Anh Quốc) đăng lại như sau: “A teacher who beat a six-year-old across the face with a ruler because she made a spell mistake is facing the sack in northern Vietnam. Her teacher, Tran Thi Thu Tra, flew into a rage when she saw the youngster struggling with during a spelling test. The young girl, known only as T. pictured required hospital treatment after being beaten by a reacher”
Bên cạnh hiện tượng học trò đánh thầy nở rộ khắp nơi, thì đội ngũ giáo chức lại xuất hiện những ông thầy bà cô mất nết.
Việc thầy cô giáo ngược đãi học sinh, tuy không nhiều, nhưng đã xảy ra khắp nơi. Từ roi vọt đến bạo hành bằng lời nói, đã diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Phụ huynh ghi nhận có những vụ phạt có tính cách vô nhân tính. Vụ phạt độc đáo nhất được tổ chức y chang như đấu tố trong Cải Cách Ruộng Đất của Đảng trước kia.
Học sinh cả lớp lần lượt tố cáo, lên án, rồi mỗi em lên tát vào mặt bị cáo. Cũng có trường hợp phụ huynh phản ảnh cô giáo dùng chổi chà đánh học sinh.
Thay giao hoi han vi danh hoc sinh phai bo bot hinh anh 1Canh cao thay giao tat hoc sinh phai nhap vien hinh anh
Học trò nằm bịnh viện vì bị thầy giáo đánh

Chào thầy dạy toán bằng tiếng Anh, trò bị đánh.
Ngày 15-3-2017, tại trường trung học Cà Mau, giáo viên Tăng Hùng Cường, dạy môn toán, vào lớp, các em học sinh đứng lên chào thầy bằng tiếng Việt. Một học sinh tên Danh lại chào thầy bằng tiếng Anh “Hello teacher” nên bị thầy dùng thước đánh vào tay và mặt. Học trò ôm cặp ra khỏi lớp. Ban giám hiệu đến giải quyết. Thầy giáo Tăng Hùng Cường cho biết đã uống rượu trước khi lên lớp và đánh học sinh.
Những ông thầy gạ tình lấy điểm, những thầy giáo cưỡng hiếp học sinh chỉ mới 8 tuổi ở lớp 4 đã đăng trên các báo.
3). Học trò đánh nhau
Image result for hình ảnh về nữ sinh đánh nhau xé nội yRelated image
Nắm tóc và lột nội y là chiêu sở trường của nữ sinh
1. Màn túm tóc, xé áo đánh nhau của hai nữ sinh
Nu sinh danh nhau, lot noi y giua pho chi vi treu dua hinh anh 1Related image
Tối hôm 1-11-2014, một clip dài hai phút được tung lên mạng ghi lại hai nữ sinh tỷ thí với nhau như một màn đô vật. Sau vài câu khẩu chiến, hai nữ sinh xông vào nhau, miệng văng tục, tây chân đấm đá kịch liệt. Chung quanh là những bạn đứng xem. Thờ ơ, mà còn cổ vũ nữa.
Một cô gái bị xé rách áo, lột nội y. Cô gái dùng áo để che ngực nhưng cũng bị giật đi. Để ngực trần. Những người chứng kiến không ai can ngăn cả.
Theo người đăng tải clip thì vụ việc xảy ra ở Bãi Cháy, Quảng Ninh.
2. Nữ sinh Thanh Hóa bị lột áo ngay cửa trường.
Image result for hình ảnh về nữ sinh đánh nhau xé nội y Related image
Giờ tan học. Nữ sinh tên B. lớp 10 trường Thọ Xuân, Thanh Hóa bị ba nữ sinh tấn công, lao vào đấm đá túi bụi. Tay nắm tóc, lột quần áo trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác.
Nhà trường cho rằng vụ việc xảy ra bên ngoài trường học, nên để cho công an thụ lý.
Học sinh đánh nhau xảy ra hà rầm như cơm bữa. Đặc biệt là nữ sinh. Nữ kê tác quái, gà mái đá gà cồ.

4.6. Học sinh gian lận thi cử

Image result for phao thi là gìRelated image
Thí sinh có ba tay, 1 tay dưới bàn                 * Giấu phao thi vào ngực
Image result for những hình ảnh gian lận trong thi cử http://i.baohatinh.vn/news/1617/106d2130100t261301494l3.jpg
Kể từ năm 2015, Việt Nam kết hợp hai kỳ thi tốt nghiệp phổ thông (Xem như tú tài) và tuyển sinh vào đại học được tổ chức cùng một ngày trên toàn quốc. Kỳ thi nầy là một sự kiện rất quan trọng, mở cánh cửa cho học sinh tìm việc làm hoặc được nhận vào đại học.
Học sinh quyết chiếm cho được mảnh bằng nên hiện tượng gian lận thi cử được phát triển rầm rộ ở khắp nơi trên toàn quốc. Chỗ nào có trường thi thì có nhiều cửa hàng bán phao thi công khai.
1). Phao thi
Image result for phao thi trắng sân trường sau giờ thiC:\Users\Davis\Desktop\KKM. 1.jpg
Phao thi nhuộm trắng sân trường sau giờ thi
Phao thi là một dụng cụ gian lận thi cử. Chữ “Phao” bắt nguồn từ phao cứu sinh trên biển, cứu mạng người, không để chết chìm dưới nước. Phao thi ghi những tài liệu để qua mặt các giám thị gác thi, để cứu mạng những học sinh học kém.
Phao thông thường là những mảnh giấy nhỏ nằm trong lòng bàn tay, chữ nhỏ nhưng rất rõ nét. Các nữ thí sinh mặc váy ngắn thì viết tài liệu ở bắp đùi. Nhiều người đặt phao thi vào ngực. Ngày nay, gian lận thi bằng những thiết bị công nghệ cao, lưu trữ tài liệu trong điện thoại di động hoặc thiết bị liên lạc giữa thí sinh và người bên ngoài. Đó là thí sinh cho biết đề thi. Bên ngoài giải đề thi rồi chuyển vào phòng thi.
2). Về phần giám thị coi thi
Image result for những hình ảnh gian lận trong thi cử Related image
Nhắm mắt làm ngơ                                                 Thí sinh nộp lại phao sau giờ thi
Giám thị ngoảnh mặt làm ngơ hoặc nhìn trời hiu quanh, để cho thí sinh tha hồ quay cóp nhau. Đánh bùa. Cũng có giám thị chép bài của thí sinh nầy rồi chuyền cho thí sinh khác.
Sau giờ thi, phao thi tràn ngập sân trường. Đó là những phao đã sử dụng hoặc không sử dụng được nên phải bỏ. Phao thi đã tồn tại trong nhiều năm qua, chứng tỏ nó còn công dụng.
3). Chợ phao thi
Image result for phao thi là gìRelated imageRelated image

Trước ngày thi, chợ phao thi rầm rộ nở ra ở các nơi có trung tâm thi. Công khai bán phao thi mỗi bộ từ 5,000 đ đến 12,000 đồng, đa số là ở những cửa hiệu mang bản photocopy.
Một phóng sự cho biết, chỉ trong 10 phút mà đã có 8 phụ huynh dẫn con em đến mua phao. Người bán quảng cáo: “Các anh chị khỏi phải lo, năm nay Bộ Giáo Dục cho đậu 100% nên giám thị lờ đi để thí sinh đánh bùa vô tư, thoải mái…”
4). Hàng trăm thí sinh bị đình chỉ thi vì phao thi và điện thoại.
Ngày 2-7-2015, trong ngày thi đầu tiên đã có 320 thí sinh bị đình chỉ cuộc thi, chủ yếu là sử dụng phao và điện thoại di động.
5). “Học sinh thi đậu tốt nghiệp 100% không cần dò kết quả”.
Hiệu trưởng trường cấp ba Mang Thích, Vĩnh Long, đóng dấu ký tên Nguyễn Văn Bon.
6). Gian lận thi cử nghiêm trọng ở Bắc Giang
Ngày 18-6-2012, hiệu phó trường cấp ba Lý Thường Kiệt, chủ tịch hội đồng thi, cùng 2 thanh tra và 21 giáo viên tham gia giải đề thi rồi chuyển vào các phòng thi. Hiệu phó bị cách chức. 2 thanh tra và 21 giáo viên bị cảnh cáo.

5. Cải cách sách giáo khoa và đưa nhân quyền vào nhà trường
5.1. Cải cách sách giáo khoa
Sách giáo khoa là một trong những phương tiện hỗ trợ để thực hiện mục đích giáo dục. Những phương tiện hỗ trợ gồm có: đội ngũ giáo chức, phương pháp giảng dạy, và những trợ huấn cụ khác.
Khi mục đích của giáo dục CSVN không thay đổi, là đào tạo con người “vừa hồng vừa chuyên” tức là những con người có trình độ khoa học kỹ thuật và kinh tế, trung với Đảng để cai trị nhân dân, thì cho dù có cải cách bất cứ phương tiện hỗ trợ nào đi nữa thì cũng không thay đổi bản chất của giáo dục của Việt Cộng.
5.2. Dạy nhân quyền trong trường học
Việt Cộng dạy nhân quyền thì chẳng khác nào như mụ tú bà kêu gọi bảo vệ trinh tiết phụ nữ, hoặc bọn sơn tặc, hải tặc, địa tặc hô hào bảo vệ tài sản và đất đai của nhân dân.
Khi nào còn điều 4 Hiến pháp, khi nào còn các tổ chức đội Thiếu niên Tiền phong HCM, đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, và còn chủ trương “Học tập theo gương đạo đức bác Hồ vĩ đại quang vinh muôn năm” thì cho dù có thay đổi bất cứ cái gì trong ngành giáo dục thì cũng chẳng ăn nhậu gì cả.
Từ ngữ bị lợi dụng để lừa bịp là: Độc lập, Tự do, Hạnh phúc. Là “Yêu nước” như Phật giáo Yêu nước, Công giáo Yêu nước, Việt kiều Yêu nước…Yêu nước là yêu XHCN, Yêu XHCN là yêu nước…Sách giáo khoa sử dụng những từ ngữ nầy chỉ để lừa bịp mà thôi.

6. Kết luận
GS Nguyễn Đăng Hưng kết luận: “Thôi đừng loay hoay mãi tốn thì giờ, mà nên nhìn thẳng vào vấn đề đi. Hãy sử dụng chương trình giáo dục Việt Nam đã có từ lâu rồi. Đó là chương trình giáo dục mà GS Hoàng Xuân Hãn đã xây dựng cho chính phủ Trần Trọng Kim từ năm 1945.
GS Hoàng Xuân Hãn đã xây dựng chương trình nầy trong 4 tháng nhưng đó là một chương trình khá chuẩn cho Việt Nam.
Bằng chứng là Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã xây dựng trong 10 năm, mà đã tạo ra những thế hệ con người trí thức của Miền Nam. Xây dựng được ngôi trường tiếng tăm như trường Petrus Trương Vĩnh Ký mà tôi là học sinh. Xây dựng được con người biết quý trọng con người, có tình người. Có ý thức dân tộc, có tình yêu đất nước. Hiểu biết về lịch sử VN và thế giới, và ngay cả những chuyên môn trong khoa học, nên khi ra thế giới không hề thua kém người Mỹ, người Pháp hay người những nước khác.
Hãy lấy chương trình giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa mà sử dụng. Đừng loay hoay đi tìm lung tung làm gì”. (Hết trích).
Tóm lại, nội dung phát biểu của GS Nguyễn Đăng Hưng được thu gọn trong triết lý giáo dục VNCH: “Nhân Bản-Dân Tộc-Khai Phóng.
Trúc Giang
Minnesota ngày 16-9-2017


SUY NGHĨ VỀ NGÀY TỰU TRƯỜNG, NIÊN KHÓA 2017-2018

Nguyễn Đăng Hưng

Cứ mỗi độ thu về, lá vàng bay khắp lối, là ta nghe vang vọng đâu đây tiếng trống tựu trường.
Năm nay ở cái tuổi cổ lai hy, ngày tựu trường có nhiều điều làm tôi lo nghĩ.
Lại một năm học bắt đầu với bao nỗi bất an!
Trước hết là sự việc áp dụng mô hình VNEN lấy từ Colombia đã không có tác dụng tích cực!
Sự thất bại là chuyện phải chờ đợi!

Từ 42 năm nay, Bộ GD&ĐT đã xem tuổi trẻ Việt Nam như những con chuột bạch, thoải mái đem ra thử nghiệm để rồi chẳng đi đến đâu, chẳng lưu tâm đến những hậu quả cho vài thế hệ đã trải nghiệm. Mà mang về mô hình này, Bộ có nghiên cứu kỹ lưỡng đâu? Bộ chỉ làm theo kiểu phong trào. Không ít người đặt ra câu hỏi, phải chăng khi có được gần 90 triệu USD từ ngân hàng thế giới là triển khai rầm rộ để có dịp xài tiền, có dịp có tiền tiêu?
Thêm nữa, Bộ đâu có triển khai dự án với cái tâm cần thiết và dùng người quản lý có tầm thực sự đâu?
Từ một năm nay (tháng 8/2016) nguồn tiền đổ về đã cạn kiệt, dự án bị phản đối từ mọi nơi nên Bộ phải chấp nhận khai tử không kèn không trống thôi…
Huống nữa, mô hình VNEN đến từ Colombia, áp dụng cho người dân vùng núi thưa thớt dân cư mà đem về Việt Nam cho vùng đô thị đông dân, có truyền thống giáo dục tuy chưa tối ưu cũng đã có chút nền nếp qui củ rồi…
Nay đem về áp dụng nguyên si mà không chịu theo dõi điều chỉnh, không lắng nghe phản ảnh của các giáo viên tâm huyết, các bậc phụ huynh có ý thức về tương lai con em mình, thì hậu quả là một sự phá sản không hơn không kém, chẳng để lại vết tích dấu ấn nào đáng kể nào hết!
Năm nay lại tung lên đự định sẽ áp dụng chương trình giáo dục của Phần Lan !
Chính tôi trong những năm 2000, sau khi tham khảo các thống kê về thành quả giáo dục các nước (PISA) do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) thực hiện, tôi đã lần đầu tiên nhắc đến Phần Lan như một mẫu mực giáo dục đào tạo cần học hỏi trong một bài phỏng vấn của báo chí Việt Nam.
Nay đọc báo Tuổi Trẻ (5/9/2017) giật tít lớn trên trang nhất: “VN sẽ 'nhập khẩu' giáo dục Bắc Âu?”, tôi không khỏi ngỡ ngàng.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã dẫn một phái đoàn hùng hậu đi thăm các nước Bắc Âu và ký kết nhiều bản ghi nhớ hợp tác!

Thú thật từ “nhập khẩu giáo dục” làm tôi hoang mang vì hệ thống giáo dục Phần Lan đâu phải là một sản phẩm có bản quyền, Phần Lan không bế quan tỏa cảng, nước nào cũng có thể tham khảo và đem về áp dụng thôi. Nếu phải dùng sách giáo khoa của họ thì phải nghiên cứu tường tận, chọn lọc ngành nghề, cấp bậc trình độ nghiêm túc trước khi đề nghị đem về Việt nam sử dụng… Việc này không thể theo cảm hứng, thực thi theo kiểu phong trào mà phải có tổ chức của một ban tu thư chuyên nghiệp hẳn hoi, làm việc dài hơi. Lần nữa, tôi không hay chưa thấy có sự chuẩn bị chu đáo cần thiết cho một quyết định đổi mới thực thụ về chương trình giáo dục.

Nhưng điều quan trọng nhất không phải sách vở hay chương trình đào tạo mà là quan điểm, đường lối, triết lý giáo dục…
Việt Nam có thật sự xây đựng một nền giáo dục nhân văn, tôn trọng tính trung thực đa dạng của tri thức, vì tương lai con em, không áp đặt mà để con em lựa chọn tụ do, điều kiện để có thói quen phản biện và sáng tạo?
Chính một quan chức giáo dục Phần Lan đã đưa ra nhận xét về sự khác biệt căn bản giữa Việt Nam và Phần Lan ngày nay:
“Giáo viên của chúng tôi được trao quyền tự chủ rất lớn; họ được tự do trong phương pháp sư phạm, tài liệu dạy học và tổ chức chương trình. Giáo viên cũng như học sinh không bị kiểm soát và giám sát nghiêm khắc. Chúng tôi không có những bài kiểm tra tiêu chuẩn vì không muốn học sinh phải bị áp lực. Điều quan trọng, chúng tôi cần học sinh cảm thấy vui vẻ, thoải mái khi tới trường”.
Phải nói thêm là học sinh, sinh viên Bắc Âu không phải theo học những bài giảng chính trị giáo điều, xơ cứng, những bài học lịch sử một chiều gây phản cảm thường trực cho người dạy cũng như người học.
Việt Nam có dám theo Phần Lan ở điểm căn bản này không?

Ban tuyên giáo có quyết định tháo gỡ vòng kim cô ý thức hệ lỗi thời này không?
Chưa thực hiện điểm mấu chốt này thì “nhập khẩu” giáo dục từ Âu, từ Mỹ, từ Hàn Quốc chỉ là một việc làm nửa chừng, chỉ là thêm một động tác vẽ vời để báo chí đăng tải cho vui mỗi năm ngày khai giảng mà thôi!
Còn chương trình giảng dạy thì đi xa tìm kiếm làm chi cho tốn thời gian, ngân sách?
Chỉ cần lấy lại chương trình giáo dục của GS Hoàng Xuân Hãn xây dựng chỉ trong 4 tháng năm 1945 và đã được đưa ra áp dụng. Sau đó chính quyền Miền Nam không cần sang Mỹ, sang Nhật tìm hiểu, đã dùng chương trình của nhà trí thức tâm huyết này trong 20 năm (1955-1975) với những thành quả mà ngày nay ai cũng công nhận.
Tôi may mắn đã là một học sinh trường trung học Pétrus Trương Vĩnh Ký, đã thụ hưởng nền giáo dục này mới có ngày hôm nay.
Chỉ cần động tác khiêm tốn và thực tâm nhỏ này cũng sẽ làm thay đổi hẳn cục diện bế tắc triền miên từ hơn 42 năm qua của nền giáo dục Việt Nam!

GS Nguyễn Đăng Hưng
Sài Gòn ngày 5/9/2017

L’image contient peut-être : une personne ou plus et plein airL’image contient peut-être : 4 personnes, personnes assises et intérieur

L’image contient peut-être : 12 personnes, personnes souriantes, personnes debout, chaussures et plein airL’image contient peut-être : 5 personnes, personnes assises

L’image contient peut-être : 2 personnes, texte

https://www.facebook.com/h.nguyendang


Hôm qua tôi đi họp phụ huynh cho cháu tại một trường cấp 3, khá ngạc nhiên thấy họ thu tiền xây dựng trường rất bạo. Cô giáo CN chỉ nói chuyện tiền suốt buổi, cao điểm là món tiền này. Cô nói rất ngại kiểu ai không đồng ý thì giơ tay vì thấy kỳ kỳ, vì vậy xin tự nguyện. Cô thuyết phục phụ huynh đủ kiểu, chẳng hạn hứa hẹn máy lạnh cho lớp. Có người hỏi chắc có máy lạnh không, cô liền nổi nóng gay gắt bảo mình không có quyền quyết định, cái đó do ban GH. Lạ thật, vừa hứa hẹn xong quay ra chối ngay. Có điều bầy cừu phụ huynh răm rắp đóng tiền, nhìn người nói tới máy lạnh đầy trách móc.
Sáng ra đọc Tuổi Trẻ thấy viết nhà nước cấm thu món tiền xây dựng trường.
Giáo dục gì mà từ bộ tới địa phương đều thi nhau trấn lột tiền của dân nghèo tuỳ theo túi tham của mình một cách ngang nhiên, coi các văn bản quy định là những tờ giấy lộn.
https://www.facebook.com/khiem.nguyenanh.


Ai xem có thấy lòng đau
Việt Nam có một chiếc cầu biết đi.
Mặc dòng nước chảy xiết trông khá nguy hiểm nếu chẳng may xẩy chân ngã xuống, thầy giáo Trường cõng từng học sinh qua suối để đến trường học.
Đảng và nhà nước ơi, làm ơn xây cho thầy trò và dân nơi đây một cây cầu vững chắc!
Clip được quay cảnh ở Lai Châu vào hôm 3.4.2016. Thầy Trường dạy ở Trường tiểu học số 2, thuộc Xã Nậm Hàng, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu. Các thầy giáo cõng các học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 qua suối để đến trường tham dự lễ khai giảng niên học mới.
Nguồn clip: Tây Bắc 24H
https://www.facebook.com/chantroimoimedia/videos/1184302041613346/


Cái bằng tiến sĩ

Nguyễn Liệu

https://1.bp.blogspot.com/-ig2nYi6cccc/VwxFmZkNtOI/AAAAAAAAPbQ/YBUgnfxFQQA2VL5BC-uQ9jUIxjGyNNL-ACLcB/s1600/C%25C3%2581C%2BB%25C3%2581C%2BS%25E1%25BB%25B8%2BR%25E1%25BB%25AANG.png

Năm 1976, chấm dứt chiến tranh, bác sĩ Tôn thất Tùng, một bác sĩ giỏi, học tại Pháp, kẹt trong kháng chiến, rồi phải phục vụ cho Việt cộng, đã mạnh dạn viết bài báo đề nghị bác sĩ Việt cộng được đào tạo trong chiến tranh, phải thi và học lại. Nếu không học lại hoặc học mà thi không đậu, thì không cho hành nghề vì không đủ tiêu chuẩn của một bác sĩ.
Tôn thất Tùng, một đảng viên cộng sản, cũng phải đợi gần 80 tuổi mới liều mạng nói một sự thật mà đã cắn răng chịu đựng gần hết cuộc đời. Bởi vì chính ông đã chứng kiến đã đào tạo những đảng viên trung kiên, dốt nát trong 6 tháng trở thành bác sĩ y khoa, đáng lẽ phải đào tạo từ 6 năm đến 15 năm sau khi tốt nghiệp trung học..
Tại sao không gọi y tá mà phải gọi bác sĩ. Đó là đặc điểm của….

Dốt nhất, nghèo nhất, ít suy nghĩ nhất, ngu nhất, là những yếu tố căn bản của đảng viên trung kiên cộng sản. Mac và Engels quan niệm, con người ngu nhất, nghèo nhất là con người trung thành nhất. Giai cấp bần cố nông, công nhân thấp nhất, là giai cấp tiên phong của đảng cộng sản, ngoài ra là những giai cấp phản động, muốn dùng chúng phải cải tạo chúng theo giai cấp tiên phong.
Từ ngày có đảng cộng sản Việt Nam, người có học bị xem là kẻ thiếu trung thành, kẻ phản bội, cho nên lãnh tụ Mao trạch Đông quá mặc cảm dốt nát đã nói thẳng thừng “Trí thức không bằng cục phân”. Câu nói đó trở thành một nguyên lý cho đám cán bộ lãnh đạo cộng sản. Câu nói của Mao trạch Đông đó làm cho người lãnh đạo cộng sản tự tin rằng mình có giá trị, có bản lĩnh, có đạo đức cách mạng vô sản, vì mình không phải là trí thức, tức mình hơn cục phân. Nhiều lần tôi đã nói, nếu Hồ chí Minh là một trí thức như cụ Phan châu Trinh, như Nguyễn thế Truyền,… thì không bao giờ được làm bí thư của đảng cộng sản Đông dương. Thiếu bằng cấp, dốt nát, là một lợi khí tốt để cho Hồ chí Minh bước lên nấc thang lãnh đạo đảng cộng sản.
https://4.bp.blogspot.com/-YYhc21ti5wk/VwxIvktVvrI/AAAAAAAAPbc/Y8QwF72xYrU6NXn1T77K2nDNFPoekEwHgCLcB/s1600/L%25C3%2592%2B%25E1%25BA%25A4P%2BTI%25E1%25BA%25BEN%2BS%25E1%25BB%25B8.png

Tôi, người viết bài này, đã chứng kiến trước mặt, cái cảnh thê thảm của người lỡ có bằng cấp, muốn được đảng tin không biết làm sao xóa bỏ cái lỡ hiểu biết của mình. Cố nhiên họ một mặt không dám đọc sách, nhất là sách ngoại ngữ, vì giai cấp bần cố nông, bọn ăn mày ăn xin ngoài chợ, không làm chuyện đó. Hình thức thì có phần dễ, họ ăn mặc rách rưới, để thân thể cho dơ dáy, ngồi cạnh họ phải có mùi hôi của dân lao động chân chấm tay bùn. Ngôn ngữ rất khó, họ sợ hai chữ lãng mạn của lớp tiểu tư sản. Ví dụ họ không dám nói “trăng đẹp, hoa hồng đẹp, Tây Thi đẹp…” mà thường nói cho nhiều người nghe “ đống rơm của bác đẹp quá, các luống cày đẹp quá, hố ủ phân tuyệt đẹp. Bác (Hồ chí Minh )cầm cây cuốc đẹp quá, chú Đồng nhỗ cỏ đẹp quá…chị nuôi bản lĩnh quá, đẹp quá, chị du kích đứng gác đẹp quá v.v…Bởi vậy Chế Lan Viên mới viết “ Một lỗ hầm chông đẹp hơn vạn đoá hoa hồng”, Tế Hanh viết “ Năm nay anh trồng cây bưởi góc nhà”. Tôi chắc chắn trên 100% những người có học, không cần nhiều, cỡ lớp đệ tứ niên ngày xưa trở lên, nếu kẹt trong chế độ cộng sản từ 1945 đến 1975 đều ít nhiều phải đóng kịch như thế (Các thầy Hoàng Tuỵ, Lê trí Viễn, Nguyễn thiện Tụng, Phan Thao (con cụ Phan Khôi) Trần tế Hanh... đã qua thời kỳ cố lột xác như thế. Nếu không lột xác thì không được vào đảng)
Sau năm 1975, hết chiến tranh, cộng sản về thành, nhất là thành phố Sài gòn. Đám cán bộ trung cấp và cao cấp từ Bắc vào, từ núi xuống, từ bưng biền ra, chới với trước nép sống có văn hóa của người dân miền Nam, chế độ cũ. Sự ngớ ngẩn dốt nát lố bịch của đám cán bộ đó đã làm cho dân chúng miền Nam khinh khi, và đã có nhiều chuyện tiếu lâm ngày nay vẫn còn truyền.
Từ chỗ học tập làm cho giống lớp bần cố nông để vào đảng, nay cũng những cán bộ đó học tập làm cho giống lớp tiểu tư sản, lớp có tiền, lớp trí thức.
Bắt chước cách ăn mặc của lớp tiểu tư sản thì dễ, chỉ cần trước hết, liệng ném cái nón cối, bỏ hẳn đôi dép đế xe hơi gọi là đôi dép bác Hồ (đế xe hơi làm đôi dép nguyên là của cu li kéo xe, người đổ thùng cầu tiêu,… họ quá nghèo, không có tiền mua đôi giày, nên lượm đế xe hơi bỏ làm giầy, và những người này là trung kiên của đảng cộng sản, là cán bộ lãnh đạo đảng cộng sản sau đó. Cụ Hồ bắt chước họ, cho giống họ, nên dùng đôi dép đó chứ Hồ chí Minh không sáng chế ra đôi dép đó, thế mà gọi là dép bác Hồ bác cũng nhận bừa, không cần đính chính, đó cũng là tính chất của…)
https://1.bp.blogspot.com/-G03i9gloY18/VwxI3HnxevI/AAAAAAAAPbg/TsxUqek7H3YHcR3khTQ9JRLXgbD-B2faQCLcB/s1600/TI%25E1%25BA%25BEN%2BS%25E1%25BB%25B8%2BGI%25E1%25BA%25A4Y.png

Họ, cán bộ cộng sản, xa lánh ngay lớp bần cố nông nghèo đói. Ngày trước cán bộ cộng sản nếu kể lai lịch cha mẹ ông bà có người đói, người làm mướn, người ăn xin ăn mày, thậm chí có người chết đói, thì họ rất hãnh diện vì họ thuộc thành phần tốt nhất, vô sản nhất, lành mạnh nhất, trung kiên nhất. Ngày đó nếu cán bộ nào có cha mẹ, bà con, ông bà, là người khoa bảng, làm quan, thì xem như kẻ phản bội. Bởi vậy dù cố gắng tới mức nào, Phạm Tuyên con quan thượng thư Phạm Quỳnh, Bùi Tín con cụ thượng thư Bùi bằng Đoàn, Hoàng Tụy con cháu tướng Hoàng Diệu, nhiều lắm là làm nhạc sĩ , làm báo, làm giáo sư khoa học, không bao giờ được vào hàng ngũ cán trung kiên của đảng.
Từ ngày họ bắt chước người tiểu tư sản người trí thức thì họ cố tập cho ra lớp người này. Về ăn mặc, nói năng, kiểu cách ăn chơi, tiêu tiền, lễ nghi v…v.. dù sao cũng dễ bắt chước nhất là bắt chước sự ăn chơi sa đọa thì rất dễ. Nhưng bắt chước có trình độ hiểu biết thì thật là khó, gần như vô vọng.
Để khắc phụ sự khó khăn đó, đảng chủ trương cho học tại chức, học không cần đến trường, học không cần đọc sách, học không cần làm bài, và một năm có thể ghi danh vài ba lớp. Phải cần 12 năm để học hết trung học, đảng cho học hai năm hết trung học.
Bằng cử nhân bằng tiến sĩ cũng vậy cũng học tại chức.
Phe chiến thắng mà bị dân chúng chê dốt, đó là điều đau khổ nhất của Việt cộng. Đó là lý do bằng tiến sĩ mọc lên như nấm. Thêm vào đó, phong trào thi đua tham nhũng phát triển mạnh. ‘Ngành ngành tham nhũng, người người tham nhũng’, thì bằng cấp không cần ghi danh chờ thời gian nữa, mà có ngay, nếu có số tiền qui định.
Cán bộ cộng sản, nhà cửa có rồi, xe cộ có rồi, tỳ thiếp có rồi, bỏ nón cối, bỏ áo lãnh tụ, bỏ đôi dép Bác Hồ, ăn mặc kiểu tân tiến, kiểu Mỹ, tiệc tùng, uống rượu, cà phê, uống trà, nhảy đầm, theo kiểu bọn quí phái phong kiến ngày xưa….Nhưng còn thiếu trình độ học vấn để nông dân, dân lao động không khinh bỉ “dốt mà làm sang” nên phải có mảnh bằng. Đã mua thì chịu tốn mua thứ cao nhất tốt nhất, và do đó bằng tiến sĩ đảng bán đắt như tôm tươi.

Một đề nghị thực tế.
Tôi hoàn toàn đồng ý với đảng cộng sản ồ ạt sản xuất bằng cấp để đánh tan thành kiến “cộng sản là bần cố nông”. Trước năm 1954, dân chúng ở Quảng ngãi có ý khinh thường đám cán bộ đảng thường nói “ bọn bcn, tức bọn bần cố nông”. Không riêng gì ở Việt nam ở Cuba, Bắc Hàn ngày nay tiến sĩ bác sĩ đầy đường đầy sá, không làm gì cho hết. Bởi vì học rút ngắn thời gian, hạ thấp chương trình, và ưu tiên cho đảng viên không có thì giờ đi học và không biết chữ, hoặc biết sơ sơ, nhưng cần có bằng tiến sĩ.
Để khỏi gây tác hại cho dân chúng, tôi đề nghị, đảng không nên khuyến khích đảng viên cán bộ đảng nhận bằng tiến sĩ về y học, khoa học. Vì hai loại này có thể đưa đến chỗ giết người vì không thực học.
Tôi còn nhớ rất rõ năm 1984, ra khỏi tù tôi về Saigon. Con tôi bị sốt tôi nghi là sốt xuất huyết tôi đem vào bịnh viện nhi đồng. Theo lời khuyên chân thành và khẩn cấp của dân chúng, tôi thức trắng đêm bên giường bịnh, để canh chừng bác sĩ. Lúc đó bịnh viện Sài gòn có hai loại bác sĩ, một loại của chế độ cũ còn lại, một loại tập kết mới về, loại bác sĩ Tùng đã cảnh báo cho dân chúng biết. Tôi canh chừng nếu bác sĩ tập kết về khám bịnh hoặc chích thuốc cho con tôi, thì lập tức tôi cản không cho, và tôi cũng canh chừng nếu đứa nhỏ không sống được tôi phải bảo vệ xác chết của nó cho được toàn vẹn, đó là lời khuyên của đồng bào miền Nam.
Cấp bằng tiến sĩ không gây tác hại cho dân chúng, nên chọn những loại như văn chương nghệ thuật, phong tục, v..v… càng viễn vông càng mơ hồ càng tốt. Tôi rất phục TÔ HUY RỨA, TIẾN SĨ DỐT NHẤT Ở VIỆT NAM biết thân phận mình nên không chọn tiến sĩ y khoa hay tiến sĩ cầu cống, cũng không chọn tiến sĩ kinh tế, tiến sĩ luật, tiến sĩ giáo dục… vì những thứ này dễ lòi đuôi chuột khi đụng đến thực tế. Ông chọn tiến sĩ “xây dựng đảng”, không làm hại người nào.
Đảng nên xem bằng tiến sĩ như phẩm hàm cửu phẩm bát phẩm ngày xưa triều đình cho các viên chức đúng tiêu chuẩn. Những chức này không làm hại người nào, chỉ để gọi danh xưng mà thôi. Người ta thường gọi tiến sĩ về ngành gì ví dụ ông Nguyễn văn A tiến sĩ kinh tế, ông Nguyễn văn B tiến sĩ toán học v.v…
Những tiến sĩ này vô hại nên phát cho đảng viên:
Tiến sĩ văn chương thơ Bác,
Tiến sĩ ca dao kháng chiến,
Tiến sĩ mưa phùn gió Bấc,
Tiến sĩ cá thài bai,
Tiến sĩ buổi chiều vàng,
Tiến sĩ đồng lúa chín…..
Tôi ví dụ như vậy để các ông tiến sĩ không làm cho dân chúng lo lắng. Bởi vậy khi tôi nghe đảng ra quyết tâm phấn đấu trong 10 năm nữa sẽ đào tạo 20 ngàn tiến sĩ, tôi tin tưởng việc này đảng làm được và làm hơn có thể đưa lên gấp 10 tức 200 ngàn tiến sĩ.
Nguyễn Liệu
Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

 

Đăng ngày 18 tháng 09.2017