Liệu rằng sẽ có khủng-bố tại Pháp?

 

Nhữ Đình Hùng

Trong những ngày vừa qua, các nguồn tin truyền-thông đưa ra những lo lắng về việc Pháp có thể bị khủng-bố tấn-công, đặc biệt một cuộc phỏng-vấn của báo Paris Match với ông toà Marc Trévidic.

Ông toà Marc Trévidic đã làm việc trong mười năm liền ở phòng tư-pháp chống khủng-bố (Pôme judiciaire antiterroriste). Ông đã rời trách-vụ ở đây để trở thành phó chủ-tịch toà thượng thẩm ở Lille. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tạp-chí Paris Match,ông đề-cập vấn-đề nước Pháp bị khủng-bố đe dọa.

Trong cuộc phỏng-vấn do Frédéric Helbert thực-hiện , ông toà Marc Trévidic đã trình bày vấn-đề một cách thẳng thắn, không úy-kị.

                             

                              Ông toà Marc Trévidic

Theo ông, việc khủng-bố đe dọa nước Pháp đã đạt đến mức cực độ, chưa từng thấy cho đến nay, Pháp đã trở thành kẻ thù số một, mục-tiêu chính của EI (Nhà Nước Hồi Giáo hay Daesh). EI có một đạo quân khủng-bố với những phương tiện vô giới hạn, những người này đã lập lại nhiều lần và nói rõ quyết-tâm của họ là đánh vào Pháp. Trong khi đó rõ ràng là Pháp có những yếu kém do vị thế địa-lý, việc các djihadiste gốc Âu Châu có thể xâm nhập vào Pháp một cách dễ dàng! Trong khi đó, việc chống khủng-bố của Pháp không có được hiệu-quả như trước đây. Ông Tr&vidic cũng cho rằng, theo ông, Daesh có tham-vọng và phương tiện để thực-hiện một đòn mạnh với nước Pháp và với tư-cách một chuyên-biên, ông nghĩ rằng những ngày đen tối đang ở trước chúng ta; cuộc chiến thực-sự mà EI muốn đem đến lãnh thổ Pháp vẫn chưa bắt đầu.

Đối với ông Trévidic, EI ngày nay mạnh hơn al Qaïda lúc trước rất nhiều. Ei là một nhóm khủng bố rất mạnh, có quân số trên diện địa lên tới 30.000 người, nhiều hơn là quân-số cùa Al Qaîda do Ben Laden sáng lập tuyển được trong mười lăm năm!

Vẫn theo Marc Trévidic, nước Pháp đối phó với một đe doạ hai mặt. Trong việc tràn ngập của khối di dân 'tị nạn', có những quân khủng bố trà trộn , những quân khủng bố này có thể hoạt-động một mình, không chuẩn-bị trước nhưng có thể đem lại ít nhiều kết quả. Mặt khác, EI có thể ,qua những người này, tổ chức các cuộc khủng-bố có tầm vóc, một đôi khi tạo ra các sát hại đáng kể!

Vẫn theo ông Marc Trévidic, quân Daesh có những phương-tiện, tiền và có khả năng có được võ khí nếu họ muốn tổ chức một cuộc tấn-công..Ông nghĩ rằng Abou Bakr al Baghdadi và quân-đôi của ông này đang nghĩ đến việc làm một cái gì rộng lớn nhắm trước hết vào Hexagon (nước Pháp). Trước đây, kẻ thù chính của quân khủng bố djihadiste là Hoa Kỳ, nhưng HOA Kỳ khó đụng đến trong khi Pháp thì dễ hơn, Pháp còn là một quốc-gia thực-dân, có những can-thiệp quân-sự chống lại  'djihad'.

                       

                       Xí nghiệp ở Isère, nơi bị khủng bố tấn công nhưng thất bại. Một nạn nhân bị chặt đầu!

 Trước đây, Pháp có thể có những đòn mạnh vào các quân khủng-bố và djihadiste nhưng ngày nay không ở trong chừng mực có thể dự đoán các khủng bố như trước đây, vì các phương-tiện không đầy đủ, chỉ có thể làm tối thiểu....

Không phải chỉ có ông toà Trévidic nghĩ la nước Pháp bị khủng-bố đe dọa,nhiều chuyên-gia và các nhân vật hữu trách cũng báo-động về một hiểm tai khủng-bố hồi-giáo chống lại Pháp và sự đe dọa này là có thực!

Các chuyên gia nghĩ rằng việc tấn-công trên tàu hoả Thalys bị thất bại là do việc Sid Ahmed Ghlam vào lúc cuối đã bị 'lạnh cẳng' (dégonfler), đã không cài hộp đạn đúng cách vào súng kalachnikov, nếu cuộc tấn-công trên tàu Thalys thực hiện được, người ta đã bị rất đau. Các chuyên gia nghĩ rằng ngày nay, cách hành động sẽ là với kalachnikov!

Không phải chỉ có ông toà Trévidic báo-động về hiểm tai có khủng-bố ở Pháp; nhiều chuyên-gia và những người có trách-nhiệm cũng coi việc đe dọa này là có thực. Báo anh The Télégraph hồi cuối tháng tám đã có nói đến hiểm tai tấn-công của quân khủng-bố tại Pháp!

Vào tháng sáu vừa qua, trong một phỏng vấn của báo Nice-Matin, Alain Marsaud, dân-biểu đảng 'les Républicains' và cũng là cựu thẩm-phán về chống khủng-bố, đã bày tỏ mối quan ngại về số lượng người Pháp ở Syrie và mối nguy khi họ trở về lại Pháp.

Trong khi đó, báo Canard Enchainé dẫn một nguồn tin dấu tên trong các sở tình-báo Pháp cũng cho biết mối lo ngại sau việc khủng-bố  thất-bại trên tàu hoả Thalys. ' Một tên khủng-bố bị hành khách trên tàu khống chế, một tên khủng bố khác tự bắn vào chân rồi kêu cứu hoả, một người thứ ba thất bại trong việc làm nổ một nhà máy hoá học...Nếu không nhờ những hoàn cảnh đặc biệt, kết-toán về nhân mạng và vật-chất có thể đã rất nặng'. Một người khác còn đi xa hơn, nghĩ cả đến một  '11 tháng chín kiểu Pháp' mà các sở tình-báo chỉ là những  người thưởng ngoạn!

                                               

                                                Xe hoả TGV Thalys

Ngày 27.08, The Telegraph còn đi xa hơn nói đến việc tấn-công bằng hoả-tiễn chống lại một máy bay thương mại!

Site 'L'Incisif' phỏng vấn một cựu nhân-viên của DGSE, cũng ẩn danh, đã nói đến các đe dọa khủng-bố đối với Pháp, chỉ trích hợp thống canh phòng không thích ứng và ngại sẽ có một 11 tháng 9 kiểu Pháp, 'đó là vấn-đề thời-gian'.

Các sở tình-báo cũng lo ngại một cuộc khủng-bố kiểu ở trung-tâm thương-mại Westgate ở Nairobi vào tháng 9/2013. Cho đến nay, người ta chỉ mới gặp những tay mơ, sợ là khi gặp phải những tay chuyên-nghiệp!

Các sở tình-báo, cảnh-sát, đã chuẩn-bị việc khả dĩ có tấn-công qui mô lớn nhưng mặc dù mọi chuẩn bị, khi ngày J đến, khó có thể tránh được các chi-tiết không liệu trước được!

Nhữ Đình Hùng/05.10.2015