Văn hoá Giáo dục Việt Nam Cộng Hòa

qua bộ phim “My South Vietnam”

Chu Lynh - Vietnam Film Club thực hiện

 

Part 1: Quốc gia Việt Nam

 

Part 2: Văn hóa Giáo dục Việt Nam Cộng Hòa của bộ phim "My South Vietnam"

 

Part 3: Truyền thông & Báo chí Việt Nam Cộng Hòa

 

Part 4: Nền Y tế Việt Nam Cộng Hòa

 

 

Kính mong Quý vị đóng góp ý kiến cho Video này về nội dung, tài liệu, nhân chứng, và kỹ thuật để Vietnam Film Club sớm phát hành chính thức Video bằng song ngữ về Văn Hoá Giáo Dục Việt Nam Cộng Hoà.

Xin phổ biến rộng rãi. Xin đa tạ.

Chu Lynh

Vietnam Film Club

www.vietnamfilmclub.org

 

https://vbmdhk.org/2023/05/13/video-part-2-van-hoa-giao-duc-viet-nam-cong-hoa-cua-b-o-phim-my-south-vietnam/ 

 

 

 Đăng ngày 05 tháng 06.2023