Sau 15 năm hoạt động, website Ái hữu Đại học Sư Phạm Sài gòn tạm ngưng việc đăng thêm bài vở và tin tức...

Độc giả vẫn có thể tiếp tục truy cập vào các tiết mục đã đăng trên trang web từ năm 2008 đến năm 2023.

Xin chân thành cảm tạ sự hợp tác của tất cả các tác giả và độc giả đã dành cho trang web.

20.07.2023
Admin Website Ái hữu Đại học Sư phạm Sàigòn

Chứng chỉ tốt nghiệp ĐHSPSG

Ban Pháp văn - niên khóa 1960-1963

(Người gởi: Phan Tấn Khôi & Từ thị  Quỳnh Giao, ban Pháp văn 60-63)

 

 

Sự vụ lệnh bổ nhiệm Giáo sư năm 1963

(Người gởi: Phan Tấn Khôi & Từ thị  Quỳnh Giao, ban Pháp văn 60-63)


 

 

Chương trình Cao học ĐHSPSG

(Người gởi: Phan Tấn Khôi , ban Pháp văn 60-63)

Sự vụ lệnh năm 1974 - khóa 13 ĐHSPSG

là khóa đầu tiên bổ nhiệm theo Ty Học chánh (theo chính sách mới)

(Người gởi: Nguyễn Vy Khanh, ban Việt Hán 71-74)

svlbonhiemkhoa13

svlbonhiemkhoa13

svlbonhiemkhoa13

svlbonhiemkhoa13

 


Sự vụ lệnh bổ nhiệm 125 giáo sư đệ nhị cấp năm 1970

(Người gởi: Đoàn Xuân Kiên, ban Việt Hán 67-70)

svldhsp1970

svldhsp1970

svldhsp1970

 


 Sự vụ lệnh bổ nhiệm 222 giáo sư - hè 1972

(Ban Việt Hán trong danh sách  thuộc khoá 1969-1972)

danh sách ban Việt Hán 69-72

danh sách ban Việt Hán 69-72

giayphepdayhoc


Danh sách sinh viên trúng tuyển

Ban Việt Hán khoá 1973-1976

Viên mới nhận được danh sách lớp VH của Viên ngày xưa ở DHSPSG, do người bạn thân bên VN gửi sang. Cô bạn nầy cũng không nhớ ở đâu mà có được danh sách nầy nữa! Thôi thì gửi Ái hữu ĐHHSPSG để 'đóng khung' trong kỷ niệm của chúng ta ngày xưa.
( mail của Nguyễn Thị Viên 22-02-2011 )

danh sách sinh viên Việt Hán

 


 

 

Thẻ Sinh viên

thẻ sinh viên

thẻ sinh viên

thesvnnl

 

thesvnnl

 

 

 

 

 


 

Thẻ quán cơm

 

tehẻ quán cơm


Sự vụ lệnh Việt Hán 1967

sứ vụ lệnh việt Hán 1968

 

Sự vụ lệnh Việt Hán 1968

 

sứ vụ lệnh Việt Hán 1968

sú vụ lệnh Việt Hán 1968

 

Sự vụ lệnh Toán 1973

sứ vụ lệnh Toán 1973

sứ vụ lệnh Toán 1973

sứ vụ lệnh Toán 1973

sứ vụ lệnh Toán 1973

 

Chứng chỉ tốt nghiệp

chứng chỉ tốt nghiệp

giấy chứng nhận

giấy chứng nhận

 

Đây là mảnh giấy tôi treo trong văn phòng chổ tôi làm việc.Trung tâm Thính thị sinh ngữ nằm ở góc đường Thành Thái và đại lộ Cộng hòa, nơi đây dành cho công chức luyện tập sinh ngữ vào buổi tối . Nơi đây dạy Hoa ngữ (tiếng bạch thoại hay còn gọi là phổ thông, ngôn ngữ chính của Trung quốc), Pháp ngữ, Anh ngữ và Nhật ngữ . Sinh viên Đại học SP được phép ghi tên và học miễn phí:

giấy chứng nhận Trần Văn Phét

 

Phạm Doanh Môn

 

Phạm Doanh Môn

 

 


 

 

Phạm Doanh Môn

 

 


 

Huấn luyện quân sự

 

Sau tết Mậu thân 1968, nam sinh viên của các trường đại học phải gia nhập và học quân sự gọi là quân sự học đường. Bắt đầu năm 1969, các nam sinh viên tham dự khóa học quân sự ở trung tâm huấn luyện Quang trung một tháng trong dịp hè. Chương trình này được mang tên "Huấn luyện cao cấp quân sự học đường". Tới năm 1971, để đáp ứng với nhu cầu sĩ quan bộ binh, nam sinh viên đi học chương trình "dự bị sinh viên sĩ quan trừ bị" tại trung tâm huấn luyện Quang trung trong thời gian hè và sẵn sàng gia nhập trường sĩ quan Thủ đức khi có lịnh của bộ quốc phòng. Năm 1972 (mùa hè đỏ lửa) hầu hết các nam giáo sư gia nhập trường sĩ quan bộ binh Thủ đức sau khi tốt nghiệp đại học, vì thế mới có câu ngạn ngữ "Tú tài Mậu thân, cử nhân Nhâm tý".

Vũ Mạnh Thường

 

Trần Văn Phét

Trần Văn Phét

học quân sự - sinh vien sĩ quan

 

svldhsp

svldhsp

svldhsp