banner

 

 

Sau 15 năm hoạt động (2008-2023), website Ái hữu Đại học Sư Phạm Sài gòn tạm ngưng việc đăng thêm bài vở và tin tức.

Độc giả muốn lưu giữ bài viết và hình ảnh để làm tư liệu, xin vui lòng truy cập vào các tiết mục đã đăng trên trang web để download.

Xin chân thành cảm tạ sự hợp tác của tất cả các tác giả và độc giả đã dành cho trang web.

20.07.2023
Admin Website Ái hữu Đại học Sư phạm Sàigòn

Tư liệu do anh Thái Văn Ánh cung cấp

 

1- Đề thi học sinh giỏi toàn quốc ngày xưa , thi trong thời gian 6 giờ , còn bây giờ thi trong 3 giờ  .

2- Danh sách gs   với ngạch trật   của Bộ Giáo dục  ngày xưa .

đề thi

dề thi

đề thi

dề thi

 

 


 

danhsach

danh sach gs

danh sách gs

danh sách gs

danh sách gs

danh sách gs

danh sách gs

danh sách gs

danh sách gs