Họp mặt cựu ĐHSPSG Paris - 02.06.2011

 

Sau đây là vài hình ảnh buổi họp mặt các cựu ĐHSPSG cư ngụ vùng Paris ngày 2 tháng 6 năm 2011 tại Montigny le Bretonneux ( France).

 

dhspparis020611dhspparis020611

hình1                                                                             hình 2

 

dhspparis020611dhspparis020611

hình 3                                                                               hình 4

 

Phụ chú:

- Hình 2: Nhà văn Tiểu Tử đang bình thơ (bài "em xưa" của TH).

- Hình 3 & 4: từ trái sang phải: Phu nhân nhà văn Tiểu Tử, chị Gia Bình Vân Nga, anh Nguyễn Hiền (chủ biên website"Cái Đình"), Gs Lâm Thanh Liêm, Gs Nguyễn Thị Cúc, Gs Jean Maïs Ngô, chị Nguyễn Thị Mỹ (ban Pháp văn 71-75), Gs Nguyễn Thanh Vân, Nhà văn Tiểu Tử, Ts Nguyễn Văn Trần và anh Nguyễn Huỳnh (phu quân của chị Mỹ).

 

http://www.caidinh.com