Hội ngộ cựu ĐHSP ban Việt Hán khóa 69-72

 

Anh Trần Lâm Phát về thăm quê hương sau gần 40 năm xa cách.

 

viethan6972

 

Về thăm đất Mẹ

Bốn mươi năm trở về thăm đất Mẹ
Nơi thôn làng ngỏ rẻ đã đổi thay
Nhớ hàng tre gốc trúc hàng ngày
Con đường nhỏ kéo cày hai buổi

Nay trở về như cơn gió thổi
Đứng lặng nhìn bối rối tâm can

.........

Những năm xưa đã vụt qua mau
Nhưng vẫn thấy nao nao trong dạ
Dân nơi đây vẫn một lòng một dạ
Vẫy tay chào người mặt lạ về quê!

Trảng bàng
20-11-2011
Trần-Lâm Phát

http://www.daihocsuphamsaigon.org/index.php/tho/61-thotranlamphat/857-vethamdatme