banner

Sau 15 năm hoạt động (2008-2023), website Ái hữu Đại học Sư Phạm Sài gòn tạm ngưng việc đăng thêm bài vở và tin tức.

Độc giả muốn lưu giữ bài viết và hình ảnh để làm tư liệu, xin vui lòng truy cập vào các tiết mục đã đăng trên trang web để download.

Xin chân thành cảm tạ sự hợp tác của tất cả các tác giả và độc giả đã dành cho trang web.

20.07.2023
Admin Website Ái hữu Đại học Sư phạm Sàigòn

SV ban Sử Địa ĐHSPSG 1964- 1968

thăm Thầy Cô Phạm Cao Dương & Khánh Vân

Ngọc Dung Mierau
 
Học trò Ban Sử Địa  ĐHSP Saigon  68 của Thầy Phạm Cao Dương có dịp bay từ xa tới thăm Thầy Phạm Cao Dương và cô Khánh Vân sau bao năm rời xa trường .
Thật vui và cảm động vì Thầy trò đều khỏe mạnh tuy tóc đều đã hai màu.  
Đặng Xuân Hường (Sacramento,California) Võ Thị Ngọc Tuyền( San José. California) Trương Thị Ngọc Dung và Ông Xã ̣(Florida State) được gặp lại Thầy Cô vài lần.
Ngọc Tuyền, Ngọc Dung và Ông Xã gặp Thầy Cô tại tiệc  "ĐHSP & ĐHVK Hội Ngộ 40 năm Viễn Xứ 1975-2015" tại Little Saigon, Orange County, California ngày August 30, 2015; tại tư gia Thầy Cô tại Hungtington Beach, California,  July 2018 và tại tư gia Thầy Cô December 2019 cùng với Xuân Hường.
 
Vài hình dưới đây là kỷ  niệm những lần đến thăm Thầy Phạm Cao Dương và Cô Khánh Vân


Thầy Cô với Ngọc Tuyền kế Cô Khánh Vân, Ngọc Dung với Ông xã kế Thầy Dương.
Ngày  ĐHSP và ĐHVK Sài Gòn, Hội Ngộ 40 năm Viễn Xứ, tai Orange County, CA 30/8/ 2015


Ngọc Tuyền, Ngọc Dung, và Ông xã thăm Thầy Cô Phạm Cao Dương - Khánh Vân tại tư gia của Thầy Cô, July 2018.


Trái sang phải:  Ngọc Tuyền, Thầy Dương, Ngọc Dung, Cô Khánh Vân


Trái sang phải: Ngọc Dung, Thầy Phạm Cao Dương, Cô Khánh Vân, Ngọc Tuyền


Trái sang phải:  Ngọc Dung và Ông Xã, Thầy Dương, Cô Khánh Vân, Ngọc Tuyền


Trái sang phải:  Tuyền, Cô, Thầy, Xuân Hường, Dung và ông xã


Trái sang phải:  Tuyền, Thầy,  Cô, Xuân Hường, Dung


 

Gs Phạm Cao Dương và các cụu sinh viên ban Sử Địa ĐHVK & ĐHSPSG
(tháng 6. 2017)

gs pham cao duong
Từ trái sang phải: Ông Phạm Cao Dương, Khiêm Trinh, Thục Oanh, Bà Phạm Cao Dương, Tiêm.

 

gs pham cao duong
Từ trái sang phải: Ông Phạm Cao Dương, Minh Hiếu, Thục Oanh, Bà Phạm Cao Dương, Tiêm.

 


 
Đăng ngày 10 tháng 05.2020