banner

Sau 15 năm hoạt động (2008-2023), website Ái hữu Đại học Sư Phạm Sài gòn tạm ngưng việc đăng thêm bài vở và tin tức.

Độc giả muốn lưu giữ bài viết và hình ảnh để làm tư liệu, xin vui lòng truy cập vào các tiết mục đã đăng trên trang web để download.

Xin chân thành cảm tạ sự hợp tác của tất cả các tác giả và độc giả đã dành cho trang web.

20.07.2023
Admin Website Ái hữu Đại học Sư phạm Sàigòn

Tưởng nhớ Giáo sư Lâm Thanh Liêm

 

thầy Lâm Thanh Liêm

Giáo sư Lâm Thanh Liêm tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Sorbonne - Paris. Ông đã từng là Giáo sư trường Đại học Sư Phạm Sàigòn, Giáo sư Trưởng ban Địa lý trường Đại học Văn Khoa Sàigòn, nguyên Tổng thư ký Viện Đại học Saigon.
Ông cũng là giáo sư về ngành khoa học xã hội tại Viện Đại học Vạn Hạnh, ngành chính trị kinh doanh tại Viện Đại học Đà Lạt, ngành thương mại tại Đại học Minh Đức, đồng thời ông cũng giảng dạy tại các Đại học khác như Viện Đại học Huế và Viện Đại học Cần Thơ.
Sau tháng 4 năm 1975, dưới chế độ cộng sản, ông bị cưỡng bách "học tập cải tạo" trong thời gian 3 năm (1975-1977). Sau đó ông làm việc trong ngành Nông nghiệp cho tới năm 1979 thì sang Pháp đoàn tụ với gia đình.
Ông về hưu trú sau một thời gian làm Chuyên gia khảo cứu của Trung tâm Quốc gia Khảo cứu Khoa học Pháp (CNRS) và Giảng sư của Đại học Sorbonne Paris IV.
Giáo sư Lâm Thanh Liêm tạ thế ngày 11 tháng tư năm 2020 tại Antony - Pháp, hưởng thọ 86 tuổi.

 


 

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
                            
                       Giáo sư  LÂM THANH LIÊM
                            từ trần ngày 11 - 4 - 2020
                            tại Paris, Pháp quốc

Giáo sư Lâm Thanh Liêm tốt nghiệp đại học Sorbonne, Paris với các văn bằng:
    - Tiến sĩ Đệ tam cấp (docteur troisième cycle), đại học Sorbonne
    - Tiến sĩ Quốc gia (docteur d' état), đại học Sorbonne

Dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, giáo sư Lâm Thanh Liêm đảm nhận những chức vụ:
    - Tổng thư ký Viện Đại học Saigon
    - Trưởng ban Địa lý Đại học Văn khoa Saigon
    - Giảng sư môn Địa lý tại Đại học Sư phạm, Đại học Văn khoa Saigon, các Viện đại học Huế, Đà lạt, Cần thơ, Vạn hạnh, Vạn hạnh, Minh đức, Cao đắng Quốc phòng.
    - Giáo sư bảo trợ của các sinh viên bậc cao học địa lý và tiến sĩ chuyên khoa địa lý Đại học Văn khoa Saigon.

Tại Pháp, giáo sư Lâm Thanh Liêm đảm nhận các chức vụ:
    -  Giảng sư Đại học sorbonne IV
    -  Chuyên gia khảo cứu của Trung tâm Quốc gia Khảo cứu Khoa học Pháp (CNRS)

Giáo sư Lâm Thanh Liêm là vị thầy:
    - Tận tâm với học trò
    - Hết lòng với nền giáo dục
    - Đầy lòng nhân ái và rộng lượng với học trò
    - Hăng say trong việc phát triển môn địa lý tại Việt Nam

Học trò của Thầy tại các Viện Đại học Việt Nam

Người viết:  Trần Thế Đức
                (ĐHSP SG, Ban Sừ Địa, Khóa 7)


 

  Mừng thượng thọ Gs Lâm Thanh Liêm


Ngày 27/04/2014, một số anh chị em cựu sinh viên ban Chính trị Kinh doanh và ban Văn chương thuộc Viện Đại học Đà lạt, cùng với cựu sinh viên ban Sử Địa của Đại học Văn khoa và Đại học Sư phạm Sàigòn, đã mừng lễ thượng thọ (bát tuần) của Giáo sư Lâm Thanh Liêm, nguyên Tổng Thư ký Viện Đại học Sàigòn, nguyên Giáo sư Trưởng ban Địa Lý ĐH Văn Khoa Saigon, Giáo sư ĐH Sư Phạm Sài gòn & ĐH Thụ Nhân Đà lạt, Minh Đức, Vạn Hạnh... (trước 30/04/1975).

Thay mặt các cựu SV ĐH Đà lạt, anh Nguyễn Minh Khôi - Chủ tịch Hội cựụ SV ĐH Thụ Nhân Đà Lạt - đã chúc mừng Giáo sư Lâm Thanh Liêm và phu nhân là Giáo sư Nguyễn Thị Cúc (nguyên Giáo sư ĐH Đà lạt, ĐHVK & ĐHSP Sàigòn).

Những lời tri ân của các cựu môn sinh ở ĐHVK & ĐHSP Sàigòn dành cho người THẦY đã một đời tận tụy với nghề giáo cũng được nói lên trong dịp nầy.  (TTH)

 

thuongthothayltliem

thuongthothayltliem

thuongthothayltliem

thuongthothayltliem

thuongthothayltliem

thuongthothayltliem

thuongthothayltliem

thuongthothayltliem

thuongthothayltliem

 


 

 

 Đăng ngày 05 tháng 05.2014

 Cập nhật ngày 20 tháng 04.2020