banner

Sau 15 năm hoạt động (2008-2023), website Ái hữu Đại học Sư Phạm Sài gòn tạm ngưng việc đăng thêm bài vở và tin tức.

Độc giả muốn lưu giữ bài viết và hình ảnh để làm tư liệu, xin vui lòng truy cập vào các tiết mục đã đăng trên trang web để download.

Xin chân thành cảm tạ sự hợp tác của tất cả các tác giả và độc giả đã dành cho trang web.

20.07.2023
Admin Website Ái hữu Đại học Sư phạm Sàigòn

Cựu SV ĐHSPSG ban Pháp Văn khoá 3 (1960-1963)

 

Chúng tôi Từ Thị Quỳnh-Giao & Phan Tấn Khôi xin gửi vài hình kỷ niệm chụp Sinh Viên ĐHSPSG ban Pháp Văn khoá 3 (1960-1963) với các Giáo sư .


Từ trái qua phải (hàng đầu) : Giáo Sư Hoàng Gia Lịnh, Giám Đốc học vụ ban Văn Chương  
Madame Chalon, Giáo sư Pháp Văn 

và Père Grass, Giáo sư Littérature Vietnamienne

 
Hình sinh viên ban Pháp văn,  khoá 3.  Hàng đầu (ngồi) từ trái qua phải:
Giáo sư Việt Văn Nguyễn Văn Kiết   (theo VC, sau 1975 là Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục vài tháng)
Giáo sư Littérature Française Bùi Xuân Bào, sau 1975 bị tù cải tạo
và Giáo sư Hoàng Gia Lịnh


Hình các Sinh viên khóa 2 vả 3 chụp chung
Ở giữa là Monsieur Camborde và Madame Chalon, Giáo sư Littérature Française


Đứng giữa là Giáo sư M. Merlan

 

 

 Từ Thị Quỳnh-Giao & Phan Tấn Khôi
(Ban Pháp văn - niên khóa 1960-1963)

 

Đăng ngày 07 tháng 09.2021