Họp mặt Cựu SV ĐHSP Sàigòn tại Việt Nam ngày 29/11/2009

 


 

Nguyễn Thanh Liêm (ban Lý Hóa, khóa 1963-1967)

 

Xin gởi đến các bạn tấm hình chụp buổi ăn sáng cuối tháng 11/2009 của Nhóm ĐHSPSG tại Sài Gòn ngày Chủ nhật 29/11/2009.

họp mặt 11-2009

Từ trái sang phải:
* Hàng đứng: Nguyễn Vũ Công, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Ngọc Lam, Hoàng Minh Đức, Nguyễn Sỹ Tuấn, Nguyễn thanh Phong, Nguyễn Sỹ Long, Nguyễn Thành Tương, Nguyễn Trí Hồng, Trương Chang, Trịnh Hồng Hải.
* Hàng ngồi: Trần Thái Hùng, Cao Văn Nghĩa (Hiệu trưởng BTX), Võ Hiếu Nghĩa, Nguyễn Trần Trác, Hoàng Huyên, Đinh Văn Lành (tự là Paul Lành), Huỳnh Hữu Lý, Nguyễn Giám.