Lễ tưởng niệm Giáo sư Lê Văn ngày 09/01/2010



Thầy Lê Văn, nguyên Phó Khoa Trưởng ĐHSP Sàigòn, đã qua đời ngày 31 tháng 12 năm 2009 tại Los Angeles.
Lễ Tưởng niệm đã được tổ chức ngày 09 tháng 1 năm 2010 tại nhà thờ St Vincent De Paul - Huntington Beach, California.

 

tưởng niệm gs lê văn

atưởng niệm gs lê văn tưởng niệm gs lê văna