Cựu GS+SV ĐHSP Sàigòn họp mặt tất niên 2009
Nguyễn Thanh Liêm (ban Lý Hóa, khóa 63-67)

Đây là một số hình ảnh của buổi họp mặt tất niên 2009 được tổ chức tại nhà hàng Victory, Tp HCM. Vì máy ảnh của tôi hôm họp mặt tất niên bị trục trặc hệ thống đèn nên hình chụp rất mờ. Nhờ anh Nguyễn Vũ Công hôm đó có đem theo máy ảnh nên đã chụp được một số hình.
Cũng xin gởi đến các bạn vài tấm ảnh chụp buổi họp mặt của nhóm cựu Giáo viên, Công Nhân viên và Học sinh trường trung học Marie Curie (là nơi tôi làm việc từ năm 1976 đến khi nghỉ hưu vì mất sức năm 1992), được tổ chức sau buổi họp ăn sáng của nhóm ĐHSPSG một tuần (sau khi máy của tôi đã điều chỉnh đèn và đã chụp tốt lại).

tất niên 2009 tất niên 2009
hình 1                                                       hình 2

tất niên 2009 tất niên 2009
hình 3                                                      hình 4

tất niên 2009 tất niên 2009
hình 5                                                      hình 6

tất niên 2009 tất niên 2009
hình 7                                                      hình 8

Hình 3 : Từ trái sang phải :
Đứng: Nguyễn Trường Chang (dạy Toán), Trịnh Hồng Hải (dạy Vật Lý), Nguyễn Văn Cát (dạy Toán), Dương Sỹ Tuấn (dạy Pháp Văn), Võ Hiếu Nghĩa (dạy Vật Lý), Đinh Văn Lành (dạy Vật Lý), Nguyễn Thanh Phong (dạy Toán), Nguyễn Trí Hồng (dạy Hóa), Nguyễn Thanh Liêm (dạy Vật Lý), Phan Phước Sỹ (dạy Toán), Nguyễn Thành Tương (dạy Vật Lý).
Ngồi: Nguyễn Trần Trác (dạy Vật Lý, trước khi về hưu là Trưởng phòng Ngoại vụ của ĐHSP Tp. HCM), Phạm Hồng Hải (dạy Toán), Nguyễn Vũ Công (dạy Toán), Từ Nghiêm Tú (dạy Hóa và Vật Lý), Phạm Quốc Tuấn (dạy Toán), Nguyễn Ngọc Lãm (dạy Toán).

Hình 4: Từ trái sang phải :
Đứng: Nguyễn Vũ Công (dạy Toán), Nguyễn Văn Cát (dạy Toán), Nghiêm Hữu Dũng (dạy Anh Văn), Từ Nghiêm Tú (dạy Hóa và Vật Lý).
Ngồi: Nguyễn Thanh Liêm, Phan Phước Sỹ (lần đầu tiên tham dự vì nhà ở khá xa trung tâm Sàigòn, đang ôm nhiều bệnh mãn tính).

Hình 5: Từ Nghiêm Tú và Võ Hiếu Nghĩa.

Hình 6: Từ Nghiêm Tú và Nguyễn Thanh Liêm.