Cựu GS+SV ĐHSP Sàigòn họp mặt tháng 1/2010

Nguyễn Vũ Công (ban toán, khóa 63-67)

Cuối tháng 1/2010, vợ chồng tôi về Phan Thiết viếng mộ Ông Bà cụ mới dời sang địa điểm mới cách đây 2 tháng nên không tham dự được buổi họp mặt ăn sáng ngày 31/1/2010 với anh em. Chỉ có 7 anh đến dự như các hình sau đây do Nguyễn Vũ Công chụp và gởi cho tôi.
(Nguyễn Thanh Liêm - ban Lý Hóa, khóa 63-67)Từ: Cong NguyenVu
Chủ đề: Hinh
Đến: "NT Liem"
Ngày: Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2010, 19:45

Anh Liêm thân,
Buổi họp mặt tháng 1 vừa qua chỉ có 7 người tham dự : Phạm Hồng Hải, Nguyễn Vũ Công, Vương Gia Khánh, Nguyễn Ngọc Lãm, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Trần Trác và Nguyễn Thanh Tương.
Xin gửi anh vài tấm hình.
NVC

tháng1-2010
Hình 1 Hình 2


Hình 3 Hình 4

 

Hình 5