San Diego tháng 4 năm 2010


 

Nguyễn Tâm - ban Toán, khóa 1970-1973

 

Thân gởi các bạn vài tấm hình chụp khi anh Trần Lâm Phát (ban Việt Hán, khóa 69-72) ghé thăm tôi ở San Diego vào đầu tháng 4/2010.
Tấm hình thứ 4 là anh Nguyễn Trung Trực, học cùng lớp Toán với tôi, hiện nay anh Trực đang ở San Jose. Anh Trực là anh em cột chèo với GS Trần Công Thiện.

họp mặt cali 04-2010 họp mặt cali 04-2010

họp mặt cali 04-2010 họp mặt cali 04-2010

Từ trái sang phải:
Hình 1: Nguyễn Tâm và Trần Lâm Phát.
Hình 2 & 3: Trần Lâm Phát và Nguyễn Tâm
Hình 4: Nguyễn Tâm và Nguyễn Trung Trực