Cựu SV ĐHSP Sàigòn, ban Việt Hán, khóa 1966-1969

 

Lâm Hữu Tài (cựu SV ĐHSPSG ban Việt Hán, khóa 1966-1969)

 

Lâm Hữu Tài đến nhà thăm thầy Giản Chi

 

Bìa bên trái là Nguyễn Anh Khiêm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đầu năm 2009 tại nhà Trần Văn Thuận:
Thuận ngồi giữa đeo kính, bên trái là Lâm Hữu Tài, bên phải là Lê Văn Bảy,
người đứng bên trái là vợ anh Thuận (Khiêm chụp ảnh)

 

trường ngoại ngữ

Trung tâm Ngoại ngữ do cựu SV ĐHSPSG Lâm Hữu Tài làm Hiệu trưởng.