Họp mặt ĐHSPSG tại Pháp 06-05-2012

 

Nhân dịp Giáo sư Mai Thanh Truyết sang Paris để thuyết trình về đề tài "Những vấn đề môi trường ở Việt Nam", các cựu Giáo sư và cựu Sinh viên ĐHSPSG đã họp nhau ngày 06-05-2012 ở Montigny le Bretonneux (buổi trưa) và ở St Germain les Arpajons (buổi tối).


hopmat060512 họp mặt 060512
Hình 1 & 2: Gs Lâm Thanh Liêm & Gs Mai Thanh Truyết

họp mặt 060512 hopmat060512
Hình 3 & 4: Gs Nguyễn Thị Cúc, anh chNguyễn Huỳnh+Mỹ, anh Nhữ Đình Hùng

họp mặt 060512 hình 6
Hình 5 & 6: anh PH Thành, anh HT Long, phu nhân Gs MT Truyết

họp mặt 060512 hình 6

 

 

___________________