Sinh hoạt ĐHSP tại Sàigòn tháng 11/2012

Ngày Nhà Giáo 2012

Sáng nay, Chủ nhật 18 tháng 11, có buổi họp mặt mini của nhóm đhspsg. Gọi là mini vì số anh em tham dự không nhiều, chỉ có 8 bạn họp mặt tại Nhà hàng Victory quen thuộc. Buổi họp mặt này thay cho buổi họp cuối tháng.

Sau buổi điểm tâm họp mặt, anh em rủ nhau, có bốn người đi được, tới thăm chúc mừng thày Nguyễn Chung Tú, Giáo sư cựu Khoa trưởng Khoa học Đại học Đường, nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam. Trước 1975 Thày là vị khoa trưởng của trường suốt hai nhiệm kỳ (8 năm), có lẽ là vị khoa trưởng có thời gian tại chức dài nhất trong lịch sử của trường.

Năm nay Thày đã 90 tuổi , dù sức khỏe đã yếu nhiều nhưng vẫn rất minh mẫn, trí nhớ vẫn sắc sảo. Khi đám học trò chúng tôi tới, thày rất vui, mừng rỡ, hỏi tên từng người, hỏi học Đại học Sư phạm hay Đại học Khoa học năm nào, v.v... Tôi thì vẫn thường gặp nên Thày không quên.

Thày trò gặp lại, không khí rất vui và cảm động nhưng sợ Thày nói chuyện nhiều bị mệt nên chúng tôi chỉ dám ngồi hầu chuyện Thày khoảng 20 phút, chụp vài tấm ảnh, rồi anh em đứng dậy chúc mừng Thày khang an và xin từ giã.

Nguyễn Trần Trác
(cựu SV ĐHSPSG, ban Lý Hóa, khóa 1963-1967 - cựu GS ĐHSPSG)

 


ngày nhà giáo 2012 ngày nhà giáo 2012


ngày nhà giáo 2012 ngày nhà giáo 2012


ngày nhà giáo 2012

 

Đứng sau Giáo sư Nguyễn Chung Tú, từ trái sáng phải là các cựu sinh viên của Thày: Trịnh Hồng Hải, Nguyễn Trần Trác, Dương Lễ, Trần Văn Khoa.

 

 


 

Theo lời mời của anh Võ Hiếu Nghĩa (ban Lý Hóa), sáng ngày 22/11/2012, các anh Vũ Lưu Xuân, Nguyễn Anh Khiêm và Đoàn Thuận (ban Việt Hán) đã đến họp mặt tại tư gia của anh Võ Hiếu Nghĩa ở Cư xá Đô Thành Sàigòn.

 

hopmat22112012

hopmat22112012

Từ trái qua phải: Võ Hiếu Nghĩa, Vũ Lưu Xuân, Nguyễn Anh Khiêm, Đoàn Thuận.