Gặp gỡ đầu năm - Việt Hán 65-69

Tiến vào thuốc, mệt nên không đến được, bù vào cặp đôi đông đủ: Ông bà Thơ từ Mỹ về (Việt cọng thì nói về từ Mỹ! Tầm bậy!), ông bà Quang đi gần 20 cây số mới đến được nhà ông bà Nam, ông Quang đi một mình, sang xe bus 2 lần, một lần xe ôm, thở không ra hơi, bà Quang được cô con gái chở, ông bà Bảy đến muộn vì bận lo cho lan rừng, lan Tây, rau càng cua và phân bón (Ông Thành gọi là ...phân ông Bảy, bán rất được giá!).

Xin tường thuật một câu dài thòong văn chương kiểu hiện thực xã hội chủ nghĩa ...ói mửa để bạn bè năm châu bốn biển được tường. Ông bà Nam cực khổ phục vụ, lớp xin chia xẻ gánh nặng tài chánh. (VC thì nói chia sẻ, chắc cũng tầm bậy!). Cám ơn bà Nam cùng cô con gái rượu. Món thịt luộc rau thơm khế chuối chát chấm mắm tôm chà Gò Công tuyệt chiêu!

Nguyễn Anh Khiêm

 

viethan6569