ĐHSPSG 1972 gặp nhau
                              * * *
                     
Việt Hán 69-72 họp mặt ở Việt Nam
 
 
Tháng 10 năm 1974, Nguyễn Thị Việt  giã từ quê hương sang định cư ở Hoa kỳ, sau đó bặt tin.
Sau những năm tìm kiếm, Trần-Lâm Phát nhờ thượng nghi sĩ  tiểu bang Virginia Jim Webb giúp đỡ nhưng vẫn vô vọng. Sau đó Trần-Lâm Phát tìm anh của Việt, cựu SV Sử Địa ĐHSP qua web site ĐHSPSG và liên lạc với Việt.
Năm 2012 Trần-Lâm Phát và Nguyễn Thị Viêt gặp nhau ở San Diego.
Ngày 24-3-2013, Nguyễn Thị Việt từ San Diego ở Mỹ về Việt nam và gặp lại các bạn cùng lớp ở Sài gòn: Trần Hường, Lê Nguyên Đại, Ngô thị Bích Thủy, Huỳnh Ngọc Thu, Lê Thanh Chi, Dương Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Hòa, Đỗ Thị Minh Châu, Trịnh Chiến.
Sau đó Việt cùng Hòa, chị Chi và chị Châu đi xe lửa ra Cam ranh gặp vợ chồng Võ Xuân Lân, Đông thị Hoài Nam và bạn Đặng Hải ở nhà Lân.

Trần Lâm Phát

 
viethan6972viethan6972
 
viethan6972viethan6972
 
viethan6972viethan6972
 
 
 ________________________________________________________________________________________________
 
 
ĐHSPSG lớp 72 gặp nhau ở Virginia - USA
 
 
Ngày 22 tháng 6 năm 2013, Trần-Lâm Phát (ban Việt Hán) từ Richmond lên miền Đông Bắc Virginia gặp Phạm bá Trực (ban Toán) và Hoàng Huấn (ban Lý Hóa) tại nhà Hoàng Huấn .  
Ba cựu SV đại diện cho ba miền đất nước: Trực người Bắc, Huấn người Trung và Phát người Nam.

Trần Lâm Phát
(cựu ĐHSPSG, ban Việt Hán, 1969-1972)

 
 
 dhsp72
 
dhsp72
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________