TRỪ TỊCH NGƯỜI TA

Buồng ai đôi lứa xuân nhiều,
Cành mai buông dịu, bông đào nở tươi

Bên hoa bóng thước tha người,
Tiếng ai theo tiếng ai cười êm êm.

Lẻ loi càng lẻ loi thêm,
Trăng đi đâu vắng cho đêm não nùng.

Thơ suông, đàn cũ tơ chùng,
Vần sai, nhịp lạc cõi lòng vắng xuân.

(Vì công vụ, đêm trừ tịch xa nhà)
1943

Giản Chi

 

 

CÁI TẾT DI CƯ

Nửa tấm tình thu, bộ cánh hè,
Cũng theo theo thiên hạ ngóng xuân về.
Xe thuê chơi biển người đen nghịt.
Hoa nở giong phường giấy đỏ hoe.
Đâu ấm Liên tâm, vò Bạch cúc ?
Kìa phong “ Vưu diệp”, cốc “la de”.
Vợ con hỏi: Tết “di cư” sướng ?
Ta ậm ừ lau cặp kính nhoè…

1955

Giản Chi

 

 

TRỪ TỊCH

Xuân đã về ư ? Tiếng pháo xa…
Bâng khuâng chén nhỏ vợi canh gà.
Vẫn muôn dậm tủi thân làm khách,
Lại một lần mơ mai trắng hoa.
Trầm thoảng canh oi tâm sự uổng,
Mưa bay trời Bắc cố nhân già.
Bao giờ đôi nẻo tròn thương nhớ,
Sáp cũ ngùi khêu chuyện Tết qua.

1958

Giản Chi

 

 

LẠI TẾT

Từ di cư tới nay,
Tết này năm cái tết.
Thì giờ đi mau thay !
Ngày tháng về chưa biết.
Dưa đỏ gượng vui mầu
Hoa đào thêm nhớ rét.
Gương xuân soi bóng xưa,
Nhan sắc thay nhiều ít.

 

1959
Giản Chi

 

 

TẾT THÌ VUI AI ?

 

Vừa tết hôm nào, lại tết ngay.
Tị năm xưa, thoắt, Sửu năm nay !
Vốn trời trăm tuổi, tiêu, là hụt,
Nợ lãi mười phân, trả, lại vay.
Cơm áo thương cho râu tóc “cậu”
Rượu hoa vui quá mợ con mày !
Mấy phen từ thủa xa Hà Nội,
Chả một phen nào chịu tết chay !

 

1961
Giản Chi

 

 

TẾT ĐÂU VUI ĐÓ

[Trả lời bài “Trước rằm tháng Tám gửi bạn Đà Lạt”
của Đông Xuyên, trong đó có bốn chữ “Tết đâu vui đó”]

 

Lặn bốn lần sang Khánh Hội ư?
”Tiên “ tôi lần lữa, “thánh “ anh chở (1)
Dân ngoan mới nhớ bầu ông Thiệu,
Cháu nhỏ còn vui rước kiệu thu.
Ngõ hẹp, sân sâu, đèn dễ sáng
Non cao, hồ lặng, nguyệt thêm to.
Cân đai, cười, đọc thơ người trước,(2)
Cũng muốn khao con… chửa sẵn bỏ.

 

(1) Chúng tôi gọi đùa nhau là “ Thi tiên”và “Thi thánh”
(2)
Bài “ông nghè tháng tám” của Yên Đỗ

Giản Chi