NGHE MƯA

 

Nhớ lúc thiều niên,
Trên lầu hát lằng tiếng mưa đêm
Sáp hồng e ấp…
Trướng tiên mơ màng…

Nhớ lúc tráng niên,
Trong thuyền khách lắng tiếng mưa đêm
Sông lên rộn ràng
Gió lên mông mênh
Có con nhạn lạc lênh đênh cuối trời

Đêm nay dưới mái Phật đài…
Hoa râm mái tóc là người năm xưa
Ngồi lắng đêm mưa
Buồn ư ?
Vui ư?.

Buồn, vui, tan, hợp, đêm phù thế,
Phó mặc VONG TÌNH mấy hat mưa.

 

1973
Giản Chi

 

 

MƯA PHÙN

Thoáng bóng mưa phùn nhớ ngất ngây
Ý xuân chưa bén rượu mà say
Phau phau vườn trắng nhành mai nhỏ (1)
Gờn gợn hồ xanh rặng liễu gầy (2)
Gần Tết thơ đề mơ cảnh ấy
Xa nhà ai ngỡ có hôm nay
Lòng quê se sắt hơi may lộng (3)
Non Bắc chòm mây bạc nổi đầy.

 

1936
Giản Chi

 

_______
Chú:
(1) Vườn nhà Giản Chi có lạp mai, gần tết hoa nở sáng trưng
(2) Giản Chi có nhà ở Hà Nội không xa hồ Hoàn Kiếm
(3) Cuối âm lịch, Saigon thường có heo may, đôi khi kèm mưa phùn