MƯA TRÊN SÔNG HƯƠNG

[ Gửi các con]

Hôm qua mưa đổ tối ngày,
Đêm qua mưa nữa, đêm rày lại mưa!

Mái bồng con mộng đu đưa,
Đời nghe phiêu lãng như chưa thuở nào…

Bốn chiều tám hướng xôn xao,
Văn Lâu lửa bến, Nam Giao tiếng gà.

Chúc con xa, mộng hiền hoà,
Lòng chưa dâu biển chắc là không mưa.

1962
Giản Chi

 

 

 

MƯA ĐÊM TRÊN SÔNG

Rả rích từng cơn mãi thế này
Cấm sào suông đợi mấy đêm nay

Bạn tan tác cả hoài công tính!
Rượu có đâu mà mượn cai say?

Bến quạnh, trông về cay cà mắt,
Đèn chong , buồn đến…gối lên tay.

Khôn dìu sóng gió sâu vào mộng
Đứt nối..kềnh đâu vẳng tiếng chày.

Huế, thu 67
Gi
ản Chi

 

 

 

 

NHỚ NHAU
HOA BƯỞI MƯA CHIỀU

[Gửi Đông Xuyên]

Hơn nửa năm trời xa cách nhau,
Bèo sông , mây núi, Bạn tôi đâu ?
Muôn trùng thư nhạn mờ hơi súng,
Đôi ngả quan san đứt nhịp cầu.
Án sách dăm pho ngày trắng lệch
Hiên tre nửa mái mộng xanh nhầu.
Hoanh mang hương nhớ lòng xuân vắng,
Hoa bưởi, mưa chiều rơi ngõ sâu!

Mĩ Đức, 19/3/47
Giản Chi