HẨM HIU

Có những hoa thơm không hái,
Những vần tuyệt tác không ngâm!

Bao nhiêu phận mỏng căm người đẹp,
Hồn trẻ Hoài Nghi vội khuấy lầm.

Có những hoa thơm không hái
Những vần tuyệt tác không ngâm.

Những tình đắm đuối, tình dang dở,
Quên lãng xô vùi Biển Tháng Năm!

Có những hoa thơm không hái,
Những vần tuyệt tác không ngâm…

Những niềm thao thức những tâm thành,
Giường gai gối kiếm âm thầm đợi,
Ai vọng tàn theo với tuổi xanh!

Hà Nội, 1942.

Giản Chi