Cao Thoại ChâuCao Thoại Châu là cựu SV Đại học Sư phạm Sàigòn, ban Sử Địa, khóa 1960-1963. Các trường đã dạy trước 1975 theo thứ tự là Thủ Khoa Nghĩa Châu Đốc, Trung học Kontum, Nữ Trung học Pleime (Pleiku) và Trung học Tân An (Long An).
Tác phẩm đã xuất bản: Bản thảo một đời (thơ-1992), Rạng đông một ngày vô định (thơ-2006), Ngựa hồng (thơ-2009), Vớt lá trên sông (tạp văn-2010), Mời em uống rượu (tuyển tập những bài thơ trước 1975-2013).
Blog Cao Thoại Châu (http://caothoaichau.blogspot.com)

 

Rượu một vò
sao chỉ có mình ta

 
Ta dọn dẹp đợi giang hồ về tới
Để bên ngoài những mất mát đau thương
Như đại tướng lúc vào chầu hoàng đế
Khấu kiến ngài không được mang gươm
 
Để ngoài kia cát bụi sa trường
Tiếng quân reo những đêm sáng lửa
Tiếng chát chát binh đao quân hò ngựa hí
Hoàng cung là chốn rất yên bình
 
Đừng mang vào đây những tử sinh ly biệt
Khoảnh khắc nào tàn khốc binh đao
Bao nhiêu tang thương vùi dưới chiến hào
Đừng moi lên mang theo ngày hội ngộ
 
Đã mang thân giang hồ sá chi đổ vỡ
Sá chi những lần máu đổ đầu rơi
Những chí lớn cao tày đỉnh núi
Vách đá mòn tay nhỏ bám chơi vơi
 
Ta hiểu có chi quý bằng mạng sống
Qua binh đao dâu bể lại quay về
Có thể vắng một vài mộng sĩ
Kẹt lại nơi nào dốc suối lòng khe
 
Trong khoảnh khắc ta làm hoàng đế
Đời buồn tênh phải đóng giả cho nguôi
Mỗi sợi tóc là một cơn mơ mộng
Dài ra và tạo gánh trên vai
 
Uống mừng nhau bưng lấy ly mà uống
Bưng lấy vò rượu quý hiếm ta chiêu
Bọn đầu bạc mới hiểu đời tan tác
Mời cả giang hồ mà khách đến đìu hiu
 
Ta mời mà bạn về không đủ
Giang hồ có lẽ quá chân chăng
Biển thì rộng muôn trùng ta biết 
Có người ở xa tận cõi vĩnh hằng!
 
30-8-2013
Cao Thoại Châu