Lịch sử nước tôi không thiếu anh hùng

 
Trong sáng ngày nắng đẹp
Trong sáng bão giông tối trời tối đất
Trái tim không làm bằng thép
Trái tim chỉ mang dòng máu con người!
 
Chiếc bành trên lưng con voi
Sợi dây cương con ngựa
Cũng anh hùng
Ngang nhiên đưa người đàn bà ra trận
Thương giống nói mà lấy lại giang sơn
 
Con sóng lăn tăn ở bến Bình Than
Vô tri mà cũng rất hiên ngang
Cùng vua-tôi họp bàn ra nghị quyết
Đánh!
 
Cả một đoàn người khắc cánh tay hai từ Sát Thát
Nông dân bỏ cuốc bỏ cày
Vác giáo đi thành những anh hùng
Họ không phải nông nô trang trại
Chỉ cần cù trên mảnh đất bé con con
 
 
Đất nước tôi không hiếm anh hùng
Người mẹ cõng con thi vào đại học
Mười mấy năm ròng đứa bé
Tấm lưng tròn của mẹ thế đôi chân!
Trái tim thiếu phụ anh hùng
Cõng trái tim con đi vào cuộc sống!
 
Anh tài xế taxi thành phố Sài Gòn
Trả hai chục ngàn đô la cho du khách
Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc
Người đàn ông bình thường hóa một danh nhân
 
Đu dây cáp qua sông
Những đứa trẻ đi dây tử thần
Gùi cặp sách tới trường tới lớp
Làm anh hùng từ ngày mới biết ê a
 
Bắt chước Trình Giảo Kim
Tôi áp mặt mình vào mặt đất
Những bài thơ liệu có nói được gì
Nghe hơi ấm nồng nàn
Toả lên từ đất anh hùng
Việt Nam!
 
 
Cao Thoại Châu
12-7-2013