Tro tàn

 

Ta về thăm lại quê hương

Bờ đê, sông, rạch, ruộng vườn đổi thay

Còn chăng một chút hình hài

Thời gian đánh mất, gió mây đổi dời

Chỉ còn nỗi nhớ chơi vơi

Tro tàn lửa tắt một trời buồn sao!

Tìm em biết ở nơi nào?..

Buồn dâng lên mắt, buồn vào thơ ta.

 

Nguyễn Ngọc Hoàng

Cần Giuộc, 05/2008