Ich Bin Ein Berliner!

 

Hôm nay Tây Bá Linh

Ăn tiệc thật linh đình

Chúc mừng hai mươi năm

Ngày bức tường bị vỡ

Theo trí nhớ của tôi

Cũng ở tại nơi này

Mấy chục năm trước đây

Tổng thống Kennedy

Tuyên bố dân Đức rằng:

“ Ich bin ein Berliner!”

Tôi hy vọng tương lai

Rồi sẽ có một ngày

Vị tổng thống Hoa-Kỳ …

Bên bức tường Gaza

Nói Với dân palestine rằng:

« Ini féllistini!"*

 

Nguyễn Ngọc Hoàng
Ivry sur Seine 9 novembre 2009

*Tôi là người palestine