Huyền thoại


Vì tôi có nỗi buồn riêng,
Trời thương gửi một nàng tiên giáng trần.
Tiên về trong ánh nắng xuân,
Xếp đôi cánh trắng ân cần yêu tôi.
Để tôi tìm lại nụ cười
Yêu hoa lá thắm, yêu người hoá thân
Mây mưa một cõi hồng trần,
Nhưng tôi chẳng muốn chỉ ngần ấy thôi.
Cánh tiên tôi dấu đi rồi,
Cho tiên ở mãi, cho tôi hết buồn.

Duy Tường
28 /02 /2003