Giòng sông hay vực sâu

Lời nào đo thái độ
Ánh mắt nào đo tình yêu
Nghi ngờ hay chơi vơi
Muốn níu kéo thời gian
Hay níu kéo tia nhìn
Ánh mắt nhìn đắm say
Ánh mắt nhìn e ngại
Tình yêu như giòng sông
Giòng nước ngày hôm nay
Khác giòng nước ngày hôm qua
Khi nắng quái chiều hôm
Khơi sâu niềm thương đau
Ai xô đẩy thời gian
Ai đo lường tình yêu
Tình yêu như vực sâu
Ôi ánh mắt u hoài
Chiêm bao đầy e ngại
Khi nghi ngờ vây quanh
Ta gửi buồn vào trăng
Ta gieo hờn vào mây
Ta níu kéo lời em
Ta níu kéo tia nhìn
Tình em như giòng sông
Mắt em như biển sâu
Lặng buồn và chơi vơi


Phạm Huy Viên